Indlæg

Lederne oplever selv, at de bliver bedre ledere, når de tager en lederuddannelse. Det viser tidligere undersøgelse fra bl.a. EVA. Spørgsmålet er imidlertid, om den positive effekt af uddannelserne også kan aflæses andre steder. Derfor vil EVA undersøge, om lederuddannelse på diplomniveau har haft en effekt på sygefravær hos lærerne og faglige præstationer på grundskoleområdet.

Lederne oplever selv, at de bliver bedre ledere, når de tager en lederuddannelse. Det viser tidligere undersøgelse fra bl.a. EVA. Spørgsmålet er imidlertid, om den positive effekt af uddannelserne også kan aflæses andre steder. Derfor vil EVA undersøge, om lederuddannelse på diplomniveau har haft en effekt på sygefravær hos lærerne og faglige præstationer på grundskoleområdet.

Lederne oplever selv, at de bliver bedre ledere, når de tager en lederuddannelse. Det viser tidligere undersøgelse fra bl.a. EVA. Spørgsmålet er imidlertid, om den positive effekt af uddannelserne også kan aflæses andre steder. Derfor vil EVA undersøge, om lederuddannelse på diplomniveau har haft en effekt på sygefravær hos lærerne og faglige præstationer på grundskoleområdet.

Som en del af trepartsforhandlingerne blev det i 2007 besluttet at give alle offentlige institutionsledere ret til at tage enten en diplomuddannelse i ledelse eller den offentlige lederuddannelse. Mere end 12.000 offentlige ledere forventes at have gennemført en lederuddannelse på diplomniveau i de følgende år, og der er dermed tale om en stor uddannelsesmæssig satsning.
Vicedirektør og områdechef for grundskole hos EVA, Katja Munch Thorsen, forklarer fokus på skolelederne således:

”Der er flere gode grunde til at kigge på effekten af lederuddannelse på grundskoleområdet. For det første fordi mange skoleledere har taget en diplomuddannelse, og det kunne derfor være interessant at undersøge, om den store uddannelsesmæssige satsning har en effekt på lærernes sygefravær og elevernes faglige præstationer. For det andet fordi en tidligere undersøgelse fra SFI ikke gav et klart billede, men indikerede at elever har et større fagligt udbytte og trives bedre på skoler, hvor skolelederne har fået efteruddannelse i ledelse. Samtidig tydede det på, at lærerne trives dårligere på skoler, hvor lederne har gennemført lange efteruddannelsesforløb, som fx en diplomuddannelse i ledelse”, udtaler Katja Munch Thorsen.

Et midlertidigt dyk i lærernes trivsel kan dog skyldes mange ting, herunder fx, at ledere iværksætter større forandringsprocesser, som på sigt kan komme til at gavne både medarbejdere og elever i skolen. Derfor er det ifølge Katja Munch Thorsen vigtigt at have blik for, hvordan sådanne indikatorer kan udvikle sig over tid, ligesom det kan være gavnligt at sammenholde udviklingen i lærernes trivsel med elevernes udvikling.

Effektstudie målt på sygefravær og de nationale test

Effekten af diplomuddannelser i ledelse vurderes på to faktorer i EVA’s undersøgelse. Den ene er sygefravær, hvor der fx skelnes mellem korttids- og langtidssygefravær, og den anden er de Nationale Test, hvor der er fokus på elevernes progression over tid.

Lederuddannelse kan potentielt…

Læs hele artiklen om “Hvad er effekten af lederuddannelse?” her: https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/er-effekten-lederuddannelse

En god lederuddannelse kan redde arbejdsliv - Jobfinder - Artikel - Lederuddannelserne.dk

En god lederuddannelse kan redde arbejdsliv - Jobfinder - Artikel - Lederuddannelserne.dk

Manglende uddannelse kan være direkte livsfarligt for arbejdslivet, mener Bente Andersen, der har taget initiativ til en ny efteruddannelse for ledere af byggeprojekter.

Overgangen fra specialist til leder kan være en hård nyser. Det ved Bente Andersen, administrerende direktør i arkitektfirmaet Mangor & Nagel, alt om, for det oplevede hun selv som grøn leder, og siden har hun set, hvor vanskelig skiftet fra ekspert til leder har været for andre.

»Jeg ved om nogen, hvad det ­kræver at lede en byggeproces. Du skal have mange forskellige kulturer og interessenter til at snakke sammen, samtidig med at du er forpligtet til at levere et færdigt byggeri til en given tid og pris,« forklarer hun.

»Du skal have nogle helt specifikke kompetencer, og har du ikke lært dem, kan det ende i en meget turbulent proces, som tager længere tid og byder på flere udfordringer, fordi du ikke møder problemerne effektivt nok. I sidste ende kan det give et dårligt projekt, for byggeriets kvalitet er afhængigt af kvaliteten af hele processen,« uddyber Bente Andersen.

Hertil kommer de personlige omkostninger for specialisten, der i kraft af sin faglige dygtighed bliver sat i spidsen for et kompliceret byggeri:

»Det er synd for højtkvalificerede fagfolk, at de nogle gange er klædt så dårligt på til lederrollen, at de ender med at måtte opgive, fordi de bliver presset eller stresset i jobbet. I den forstand kan man næsten hævde, at en god lederuddannelse kan redde liv – i hvert fald arbejdsliv,« siger Bente Andersen.

Hård tjans uden ledererfaring

Bente Andersen er arkitekt, men har været vidt omkring i byggebranchen både i det private erhvervsliv og i det offentlige. Overalt har hun oplevet, at der er ganske få medarbejdere at vælge imellem, når der skal findes en kandidat til at stå i spidsen for de helt store projekter.

»Stort set alle lider under, at de har for få,« fastslår hun.

Når den fagligt dygtige ingeniør bliver sat til at lede et fagligt kompliceret projekt, sker det ofte ud fra en misforstået opfattelse af, hvad hvervet indebærer.

»Problemet er, at ledelsesdelen…

Læs hele artiklen om “En god lederuddannelse kan redde arbejdsliv” her: https://karriere.jobfinder.dk/artikel/en-god-lederuddannelse-kan-redde-arbejdsliv-3738