Indlæg

Lederuddannelse - Bornholms Regionskommune sætter fokus på at styrke og udvikle ledelse

Lederuddannelse - Bornholms Regionskommune sætter fokus på at styrke og udvikle ledelse

Regionskommunen har haft ledelse på dagsordenen siden sidste år, hvor den nationale ledelseskommission kom med anbefalinger til god ledelse i det offentlige. Tidligere Irma-direktør og medlem af Ledelseskommissionen Alfred Josefsen kigger forbi i den kommende uge for at inspirere BRKs ledere.

Kommunaldirektør Johannes Nilsson lægger vægt på god ledelse og mener, at ledelse er noget vi gør sammen, og at vi altid kan blive bedre til det vi gør. Sammen med BRKs ledere har han sat fokus på at styrke og udvikle ledelse i regionskommunen. Derfor arbejdes der aktuelt med formulering af det personlige ledelsesgrundlag – hvilket er en form for personlig varedeklaration for den enkelte leder.

Ledelseskommissionen kom i 2018 med 28 anbefalinger hvor det personlige ledelsesbegreb er en af dem. BRKs ledelse har forholdt sig til alle 28 anbefalinger og har nu valgt, hvilke der arbejdes særligt med. Startskuddet til dette arbejde lød i oktober, hvor kommunens ledere var samlet og satte retningen for indsatsen. Det indebærer blandt andet at lederne, i samarbejde med medarbejderne, arbejder med at formulere kommunens mange forskellige kerneopgaver samt at se nærmere på, hvordan man via god ledelse også skaber værdi for borgeren på Bornholm.

Alfred Josefsen kommer og inspirerer

En af Ledelseskommissionens anbefalinger er som sagt, at alle ledere formulerer deres personlige ledelsesgrundlag. For at inspirere til netop denne del er det lykkedes at få medlem af Ledelseskommissionen og tidligere Irma-direktør Alfred Josefsen til Bornholm. Her vil han på et fyraftensmøde i den kommende uge mødes med regionskommunens ledere og tale om baggrunden for denne anbefaling og samtidig give et grundlag for at udarbejde det eget personlige ledelsesgrundlag. Alfred har sin jobmæssige erfaring fra…

Læs hele artiklen om “Bornholms Regionskommune sætter fokus på at styrke og udvikle ledelse” her: https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-Regionskommune-s%C3%A6tter-fokus-p%C3%A5-at-styrke-og-udvikle-ledelse.aspx

Lederuddannelse - Alex, Kitte og Lone tager en lederuddannelse - Men det goer hver femte leder ikke - Artikel - Jyllands-Posten - Lederuddannelserne-dk

Lederuddannelse - Alex, Kitte og Lone tager en lederuddannelse - Men det goer hver femte leder ikke - Artikel - Jyllands-Posten - Lederuddannelserne-dk

Hver femte leder har ingen lederuddannelse, viser en ny undersøgelse. Ledernes Hovedorganisation betegner det som problematisk. Alex Jensen, Kitte Verup og Lone Skov-Madsen fortæller, hvad lederuddannelsen betyder for dem.

Hver femte leder i Danmark har ikke nogen form for lederuddannelse.

Det viser en ny undersøgelse, hvis konklusion Ledernes Hovedorganisation betegner som »problematisk«. Lederuddannelse kan være med til at forbedre virksomheders omsætning og resultater samt medarbejdernes trivsel og sygefravær, lyder det fra organisationen.

»Det er problematisk, fordi vi ved, at faget ledelse og de medfølgende kompetencer er en afgørende faktor for virksomheder og organisationers resultater og udvikling,« siger Thomas Christensen, der er uddannelseschef hos Lederne.

Undersøgelsen er foretaget af YouGov for Lederne blandt 2.800 ledere. Undersøgelsen slår samtidig fast, at det især er i den private sektor, at der mangler lederuddannelse, ligesom lederne i de større virksomheder oftere har en lederuddannelse end kollegerne i de små og mellemstore virksomheder.

»Vi oplever, at de, som ikke får en lederuddannelse, ofte er nogle af de grupper, som har mest brug for det. Det er eksempelvis unge ledere i små og mellemstore virksomheder, hvor det kan være svært at få tid til en uddannelse. Men det er utrolig vigtigt i en tid, hvor økonomien buldrer derudaf, og det danske erhvervsliv klarer det godt. En prioritering af lederuddannelse kan være med til at fortsætte væksten og styrke forretningen,« siger Thomas Christensen.

Han påpeger, at lederudvikling kan give direkte resultater som bedre omsætning, bedre trivsel, mindre sygefravær og andre ting, der har tråde til ledelsesorganisationen i en virksomhed.

»Den offentlige sektor har lettere ved at organisere lederudvikling, for det er oftere nogle store arbejdspladser rundt omkring. Den private sektor er mere spredt. De store private virksomheder har styr på det og investerer en masse penge i det, men de små og mellemstore virksomheder halter lidt bagud,« siger uddannelseschefen.

De, som har været på lederuddannelse, mener også, at det kan betale sig. Hele tre ud af fire deltagere siger ifølge undersøgelsen, at uddannelsen i høj eller meget høj grad levede op til deres forventninger. Alligevel kniber det for nogle:

»I øjeblikket oplever vi, at det er et spørgsmål om at finde tid til lederuddannelse. Mange ledere prioriterer forretningen, og så kommer de selv og deres uddannelse i anden række,« siger Thomas Christensen.

»Det er overraskende hvor meget, man skal arbejde med sig selv«

Alex Jensen er IT-manager hos DB Cargo Scandinavia og har været i gang med en diplomuddannelse i ledelse i et halvt år. Forinden uddannelsen havde han allerede været leder i tre år.

»Jeg har en masse praktisk viden og erfaring, men ville gerne have noget teoretisk viden også. Mit mål er at blive en bedre leder ved at lære om forskellene mellem god og dårlig ledelse, og hvorfor vi gør, som vi gør, som mennesker,« fortæller Alex Jensen, som i alt skal bruge to og et halvt år på uddannelsen.

Det handler i høj grad om at udvikle sig som menneske og blive bedre til at omgås de mennesker, man beskæftiger sig med som leder. Lederuddannelsen er speciel.

»Det er ikke som at uddanne sig til andre ting. Man er nødt til at få nogle erfaringer og lave nogle fejl, og så begynder man at lære, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Og så begynder man lige pludselig at interessere sig for den bagvedliggende teori,« siger Alex Jensen.

Alex Jensen arbejder i en matrix-organisation, så for ham handler uddannelsen også om at lære at lede opad, og hvordan han skal agere over for sin øverste ledelse.

»Noget af det, som har overrasket mig mest, er, hvor meget man skal arbejde med sig selv og kigge indad. Det er super sundt, men samtidig er det hårdt at reflektere over tingene og spørge sig selv, om man gør tingene rigtigt, eller om det kan gøres anderledes.«

»Jeg ventede bevidst med uddannelsen«

Kitte Verup er kommunikationschef hos Transporterhvervets Uddannelser. Hun er ligeledes i gang med Ledernes Diplomuddannelse. Efter at have været ansat et andet sted i organisationen, fik hun for to år siden jobbet som leder.

»Jeg er oprindeligt kommunikationsuddannet, så jeg ville gerne ruste mig mere til rollen som leder,« siger Kitte Verup.

Kommunikation og strategi kan hun, så uddannelsen handler for hendes vedkommende mest om ledelse af medarbejdere, ansvaret for andres arbejde og perspektiv til at anskue udfordringer på en ny måde, fortæller Kitte Verup.

Hun nåede at være chef i halvandet år, før hun gik i gang med uddannelsen for et halvt år siden.

»Det var meget bevidst, at jeg ventede med at starte på uddannelsen. Det er godt at have lidt erfaring, inden man starter, så man har prøvet nogle ting. Så finder man også nemmere ud af, hvad man brug for, og man har et bedre udgangspunkt for at finde ud af, hvem man gerne vil være som leder, og hvilke værdier, man har,« fortæller Kitte Verup.

Foruden konkrete problemstillinger og teoretisk viden så fremhæver Kitte Verup også det netværk, hun har fået med andre ledere på uddannelsen.

»Når man taler med andre ledere under uddannelsen og hører om deres udfordringer, så kommer man også til at reflektere over sine egne udfordringer, og det er noget af det, jeg har nydt godt af.«

Kitte Verup kom ind i en ny afdeling fra en anden afdeling. Det var et stort skifte, og hun måtte i høj grad prøve sig frem. Men fra start af havde hun en klar idé om, hvordan hun ville gøre tingene på baggrund af de chefer, hun selv havde haft.

»Jeg vidste godt, hvad jeg gerne ville tilføre, men når man kommer over på den anden side, så ser virkeligheden pludselig anderledes ud, og man får et helt andet perspektiv på problemstillingerne. Det er svært på forhånd at vide, hvordan det er at være leder,« siger hun.

Hun er derfor rigtig glad for, at hun ventede halvandet år, før hun gav sig i kast med lederuddannelsen.

»Min vurdering er, at jeg er blevet mere komfortabel og bevidst i min egen rolle som leder.«

»Det er en investering i sig selv«

Lone Skov-Madsen er ansat som produktchef hos virksomheden Optimise, og har gennem seks år uddannet sig i ledelse gennem flere afstikkere til økonomi og kommunikation. For fire måneder siden færdiggjorde hun en hel akademiuddannelse, som hun gennem de seneste år har brugt aftener og fritid på.

Noget, hun i dag betegner som…

Læs hele artiklen om “Alex, Kitte og Lone tager en lederuddannelse: Men det gør hver femte leder ikke” her: https://www.berlingske.dk/karriere/alex-kitte-og-lone-tager-en-lederuddannelse-men-det-goer-hver-femte-leder

FAKTA

Undersøgelsens nøgletal

19 pct. af de adspurgte har ingen lederuddannelse.

I den offentlige sektor har 10 pct. af lederne ikke gennemført en lederuddannelse, mens det i den private er 21 pct.

Jo større virksomheden er, jo mindre er andelen, som ikke har gennemført nogen form for lederuddannelse.

74 pct. svarer, at uddannelsesforløbet i høj eller meget høj grad har levet op til forvetningerne. Kun 3 pct. svarer, at det ikke eller i mindre grad har.

Undersøgelsen er foretaget af YouGov for Lederne blandt 2.808 medlemmer i efteråret 2018.

Kilde: Ledernes Hovedorganisation