Udbydere af lederuddannelser og lederkurser

Udbydere af lederuddannelser og lederkurser

I Danmark findes der mange udbydere af lederuddannelser og lederkurser.

De er alle godt fordelt over det meste af landet og giver dermed mulighed for at mange ledere kan få opfrisket ledelsesværktøjer, tilegne sig nye ledelsesbegreber og se trenden inden for ledelse – såvel som helt nye ledere kan få forståelse for og indsigt i de grundlæggende ledesesprincipper.

Lederuddannelserne.dk har haft gang i lommeregneren og talt de mange udbydere af lederuddannelser og lederkurser sammen  – og det er pt. blevet til 38 stk. Listen herunder er hverken alfabetisk opstillet eller sorteret på en eller anden måde – udbydernes rækkefølge er blot opstået tilfældigt ved at vi har “mødt” dem på internettet.

Vi vil her give et overblik over udbyderne (listen bearbejdes løbende og er ca. 55% færdig).

 

Udbydere - Lederne - Lederuddannelser, kurser og uddannelser

Lederne

Lederne er en interesseorganisation for ledere og andre betroede medarbejdere. De repræsenterer mere end 108.000 medlemmer, og har som den eneste faglige organisation i Danmark specialiseret sig i ledere og ledelse – derfor hedder de Lederne.

Gennem mere end 100 år har de arbejdet for at udbrede god ledelse og give medlemmerne de bedste forudsætninger for en succesfuld karriere som leder. De står for en hurtig og professionel service, der bringer medlemmerne videre, uanset hvilken situation de står i.

Glade og tilfredse medlemmer er en hjertesag for Lederne. Derfor er de stolte af, at 93% af medlemmerne er tilfredse med den rådgivning og service, de får. Men Lederne hviler ikke på laurbærrene, for medlemstilfredsheden skal være helt i top. Lederne arbejder derfor løbende på at forbedre eksisterende services og komme med nye tilbud til deres mange medlemmer. Derfor har de sat digitalisering højt på dagsorden, så lederne kan blive klædt på til fremtiden.

Læs mere om udbyderen på https://lederne.dk.

 

 

Udbydere - Mindjuice - Lederuddannelse er bevidst ledelse

Mindjuice

Holdet i Mindjuice har brugt knapt 20 år på at blive specialister i hvad det vil sige at være menneske, når det er både bedst og værst. De ved derfor meget om hvordan små justeringer i det indre, skaber store resultater i livet.

Selve Mindjuice åbnede i efteråret 2005. Siden er det gået stærkt. Mindjuice er idag 10 fastansatte og ca. 50 freelancere.

Alle deres uddannelser handler om at skabe selvindsigt hos den enkelte. Gøre livet simplere, nemmere og mere meningsfuldt, hvorved det bliver muligt at skabe resultater ud over det forudsigelige, og mestre tilsyneladende umulige udfordringer.

Mindjuice lederuddannelse

På lederuddannelsen lærer du at inspirere andre, skabe flow og engagement samt ekstraordinære resultater.

Mindjuice lederuddannelse er en unik rejse ud i verden og ind i en af de mest ambitiøse og hårdtslående træninger for fremtidens ledere.

Du lærer at kortlægge vejen til motivation og drivkraft hos dig selv og andre, at sætte dine styrker optimalt i spil, at stille skarpt på dine budskaber, bygge high performance teams, forankre organisationsforandringer og håndtere konflikter.

Ægte lederskab kræver mere end viden og strategi. Det kræver personlig gennemslagskraft, menneskelig indsigt og formål.

Læs mere om udbyderen på https://mindjuice.com.

 

 

Udbydere - VIA University College - Lederuddannelse - Efteruddannelse inden for ledelse

VIA University College

VIA tilbyder mere end 40 videregående uddannelser samt diplom- og akademiuddannelser

VIA University College uddanner blandt andet fremtidens ingeniører, designere, lærere, pædagoger og sygeplejersker. I alt har de over 40 videregående uddannelser på otte campusser i Region Midtjylland.

På VIAs efter- og videreuddannelser kommer der årligt 20.000 studerende, som tager uddannelser på akademi-, diplom- og masterniveau. Det gør VIA University College til en af Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse.

Gennem forskning og udvikling sikrer de høj kvalitet og ny viden i deres uddannelser og dermed i det danske samfund. VIA samarbejder tæt med offentlige og private virksomheder. Sammen udvikler de dansk erhvervsliv og morgendagens velfærdssamfund.

Ledelse

Få større sikkerhed i lederrollen, lær dine styrker og dit udviklingspotentiale at kende og få værdifuld sparring på dine konkrete udfordringer som leder. VIA dækker hele spændvidden inden for ledelse, og uanset om du er kommende, ny eller erfaren leder, har du konstant behov for at udvikle dig.

Med VIAs lederuddannelser og –kurser højner du din faglighed i jobbet ved at bygge ny viden oven på det, du allerede kan. Du bliver klædt godt på til at skabe resultater gennem – og sammen med – andre. Og du får sat ny teori og best practise fra ledelsesverdenen i tæt relation til din egen virkelighed.

Læs mere om udbyderen på https://www.via.dk.

 

 

Udbydere - CBS EXECUTIVE - Lederuddannelse - lederkurser - Få udviklet kompetencer

CBS Executive

CBS Executive har mere end 20 års erfaring i at udvikle videnbaserede ledelseskurser og uddannelsesforløb med branchespecifikt fokus for både offentlige og private organisationer.

Tilknytning til CBS

CBS Executive er en erhvervsdrivende fond, som blev skabt af Copenhagen Business School i 1991. CBS Executive tager sig af at udvikle og afholde korte executive uddannelser, mens CBS udbyder gradsgivende uddannelser, herunder MBA-uddannelserne.

CBS Executive holder til på CBS’ campus og har til huse i Porcelænshaven i den tidligere Kgl. Porcelænsfabriks råvarebygning. I 2009 blev bygningen restaureret af Henning Larsens Tegnestue og omdannet til et flot uddannelsessted med lyse, inspirerende undervisningslokaler.

CBS Executive tilbyder kurser for ledere og organisationer

Få kompetencer, der udvikler & forandrer organisationer.

Uddannelse, videreuddannelse og efteruddannelse af ledere er dybt forankret i deres DNA. Selve formålet med grundlæggelsen af CBS Executive har været at skabe Danmarks bedste center for videreudvikling af ledere.

De udbyder derfor en lang række kurser med omdrejningspunktet om dig som leder. Deres målsætning er at levere læring og udvikling for ledere på alle niveauer – uanset alder og køn.

Ledelse er dog et meget vidt begreb, hvorfor vores kurser også spænder vidt og inden for flere genrer.

Kurser for alle typer af ledere

Du vil finde kurser, der er målrettet opbyggelse og styrkelse af den traditionelle lederrolle. Mens andre kurser primært fokuserer på personlig selvindsigt og handlekraft. Der er kurser målrettet strategi og forretningsforståelse, og der er kurser rettet direkte mod ledelse i den offentlige sektor.

Nogle kurser er skræddersyet til hjælp og motivation for kvinder i chefpositioner, mens andre er målrettet ledere og chefer, der opererer på et internationalt marked.

Et mix af kompetente undervisere

For at motivere og udfordre de ambitiøse og målrettede deltagere, som deltager i lederuddannelse på CBS Executive, har de tilknyttet et mix af undervisere med forskellig teoretisk og praktisk baggrund. Alle med det formål at styrke dig som leder inden for det område, du har valgt at blive efteruddannet i.

Flere af underviserne er professorer med dyb teoretisk indsigt i ledelsesudvikling kombineret med forskning i specifikke ledelsesmæssige emner.

Andre har lang erfaring i erhvervslivet. På hvert enkelt kursus har CBS Executive sammensat de kompetencer, der forventes at kunne give deltagerne både læring, modspil og indsigt.

Find et kursus der matcher dine ambitioner

CBS Executive’s udvalg af kurser i ledelse giver dig den viden, der skal til for, at du kan forbedre og udvikle nye lederkompetencer. Uanset om dit mål er at forny hele din lederstil eller du ønsker at blive bedre til at motivere eller få bredere viden om bestemte teorier inden for ledelse, kan du hos CBS Executive finde et forløb, der matcher dine ønsker og behov.

Du finder listen over alle deres kurser på nedenstående webadresse. Her vil du også kunne læse mere om det enkelte kursus samt finde information om pris og tidspunkt.

Læs mere om udbyderen på https://cbs-executive.dk.

 

 

Udbydere - FOA - Lederuddannelser

FOA

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund – med ca. 179.000 medlemmer fordelt på 38 afdelinger. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner, men de organiserer også privatansatte.

FOAs medlemmer leverer offentlig service blandt andet ved at: passe børn, pleje patienter på hospitaler og plejehjem, slukke brande, yde hjælp og service til ældre og handicappede, køre busser, gøre rent og lave mad på sygehuse, skoler, kaserner og vedligeholde bygninger.

Lederuddannelser

Få et overblik over dine muligheder for at uddanne dig som leder

Alle formelle lederuddannelser foregår som efter-/videreuddannelse. Med formelle menes, at der er tale om lederuddannelser, som bygger på love og bekendtgørelser udstedt af undervisningsministeriet.

Lederuddannelser er opbygget af moduler – eller som byggeklodssystem – og derfor kan man ofte stykke en uddannelse fleksibelt sammen. Der findes inden for lederuddannelser – uanset hvilket uddannelsesniveau der er tale om – et utal af kurser/moduler. De nævnte moduler er blot eksempler.

Når man tager en lederuddannelse inden for formel efteruddannelse, vil der for arbejdsgiver være mulighed for økonomisk refusion, og du vil sandsynligvis kunne oppebære normal løn.
Der er en forholdsvis stor deltagerbetaling på lederuddannelserne.

Lederuddannelser kan tages på forskellige niveauer – lige fra arbejdsmarkedsuddannelse til master. Inden for de forskellige uddannelsesniveauer er der som sagt mange valgmuligheder, så du stort set kan skræddersy din uddannelse til netop dit behov.

Når du skal søge mere information, så kig på den type skole, som udbyder det lederuddannelsesniveau, der er egnet til dig.
Uddannelser på videregående niveau opgøres i ECTS-point. Det står for European Credit Transfer System. Systemet sikrer meritoverføringsmuligheder i Danmark og i et andet land.

Læs mere om udbyderen på https://foa.dk.

 

 

Udbydere - Mannaz - Lederuddannelse for nye ledere - Mannaz kurser

Mannaz

Mennesker i fokus

Mannaz hjælper virksomheder med at løse deres problemstillinger.

Med en innovativ og forretningsdreven forretningstilgang klæder Mannaz erhvervsledere, ledere, projektledere og specialister på med de kompetencer, der kræves for at imødekomme nutidens og fremtidens udfordringer. Ved at stimulere til forandring internt i virksomheden kan både ledere og medarbejdere opnå deres fulde potentiale.

Med fokus på mennesker leverer Mannaz ydelser inden for tre sammenhængende forretningsområder: Kurser og uddannelser, Konsulentydelser samt Procesoutsourcing. Ingen anden virksomhed benytter denne 3-lags tilgang.

Med skandinaviske rødder og en global spændevidde samt forståelse stiller deres succesrige forretningstilgang fokus på netværk. Forretningstilgangen fremmer udvikling af mennesker ved at opbygge, forstærke og have tillid til menneksernes kompetencer ved hjælp af uddelegering.

De skandinaviske ledelsesprincipper er verden over blevet et kendetegn for progressiv ledelsestænkning. Denne ledelsestilgang er åben og samarbejdsvillig – det er nemlig gang på gang blevet påvist, at mennesker opnår mere, når de føler sig værdsat, engageret og motiveret.

Betydningen af ordet Mannaz understreger deres menneskefokuserede værdisæt. Ordet betyder menneske på urnordisk, og det er også navnet på en gammel nordisk rune, som symboliserer mennesket. Det engelske ord ”man” (mand) er en af de ældste og meste autentiske gengivelser af begrebet menneske. Mannaz-logoet er bevidst håndskrevet for at understrege omdrejningspunktet for vores virksomhed – det unikke menneske.

Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling.

Mannaz blev grundlagt som DIEU i 1975 med særligt fokus på lederudvikling af ingeniører. I midten af 1980’erne udviklede Mannaz sig til at være en af Danmarks største udbydere af åbne kurser og uddannelser inden for lederudvikling, projektledelse og personlig udvikling – en position, som Mannaz stadig besidder.

I løbet af 1990’erne havde Mannaz stor succes med deres første internationale og fuldstændigt skræddersyede lederudviklingsforløb i Europa, USA og Kina. Samtidig blev Mannaz ISO-certificeret og begyndte at vinde internationalt anerkendte priser såsom EFQM European Quality Award for Business Excellence.

I løbet af 2000’erne accelererede deres internationale vækst, og Mannaz har igennem årene åbnet kontorer i London, Hong Kong, Malmö, Aarhus og København for at understøtte deres udvidelse. I løbet af denne periode modtog Mannaz igen international anerkendelse og fik tildelt prisen EFMD Excellence in Practice/Innovation in Learning.

I 2008 blev DIEU omdøbt til Mannaz og deres internationale rejse fortsatte uformindsket med deltagelse af flere Fortune 500-virksomheder på verdensplan. I 2015 blev Mannaz anerkendt for deres unikke læringsmetoder og fik tildelt prisen EFMD Excellence in Practice Gold Award (EiP).

I dag er Mannaz en international konsulent- og kursusvirksomhed og blandt de største udbydere af organisationsudvikling, lederudvikling, talentudvikling og forandringsledelse. Deres team er sammensat af mere end 400 eksperter, konsulenter og facilitatorer, og de arbejder fortsat med mange af verdens største og mest komplekse organisationer.

Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel?

Det er virksomhedens medarbejdere.

Når medarbejdere på alle niveauer er motiverede, så arbejder de passioneret hen imod et fælles mål og bliver indbegrebet af virksomhedens værdier.

Mannaz er dedikeret til at udvikle mennesker og virksomheder. Mannaz hjælper deres kunder med at forstå, udnytte og udfolde deres eksisterende styrker og kompetencer, så kunderne bliver den drivende kraft i udformningen og implementeringen af kundernes egen fremtid. Denne tilgang kalder Mannaz ”Enabling real achievement – Facilitating real change”.

Ved at fremme forandring indefra i en organisation, kan ledere gøre en betydelig og varig forskel på markedet. Eftertænksomme og inspirerende ledere kan danne rammerne, der giver medarbejderne mulighed for at stræbe efter kvalitet og arbejde sammen om at nå fælles mål. Deres faciliterende tilgang bringer det bedste frem i kunderne ved at skabe positiv forandring i den enkeltes adfærd og hele virksomhedskulturen.

Nutidens forretningsmiljø er ofte karakteriseret ved at være omskifteligt, usikkert, komplekst og tvetydigt. Mannaz hjælper virksomheder med at tackle disse udfordringer ved at opfordre dem til at se fremad, forstå deres styrker, anerkende de muligheder, der er forbundet med forandring, og udvikle deres største potentiale. Ingen anden forretningstilgang muliggør sådanne bæredygtige resultater.

Mannaz Lederuddannelse

Ledelse i praksis.
Få konkrete ledelsesværktøjer, og styrk din lederrolle.

På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen og bliver inspireret af de nyeste ledelsesteorier. På lederuddannelsen arbejder du med ledelse i praksis og bliver trænet i at gøre mål til handlinger samt at kommunikere dem.

Du styrker din lederrolle, skaber effektive resultater og får skabt et solidt fundament for dit lederskab. Undervejs i din lederuddannelse opbygger du et aktivt ledernetværk med de øvrige deltagere.

Læs mere om udbyderen på https://www.mannaz.com.

 

 

Udbydere - MacMann Berg - Lederuddannelser - Find din næste lederuddannelse hos MacMann Berg

MacMann Berg

Uddannelser
Som leder og konsulent har du retten og pligten til at lede og understøtte processer, der skaber både retning og resultater.

På lederuddannelserne fokuserer MacMann Berg på at koble teori og praksis på en måde, der skaber organisatorisk værdi. Som undervisere kommer MacMann Berg derfor på besøg i din organisation, for netop at skabe den bedste kobling mellem uddannelsen og den virkelighed de erhvervede kompetencer skal anvendes i. Tilsvarende gør MacMann Berg meget ud af træning – også af adfærd og resultatskabelse. Alt sammen ud fra et systemisk mindset. På den måde er MacMann Berg uddannelser i høj grad også en dannelsesrejse og et vigtigt element i forhold til at øge transferværdien af den lederuddannelse du gennemfører. Læs mere om de forskellige lederuddannelser på deres website.

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk uddannelsesforløb fordelt på 12 dage til dig, der arbejder med udvikling af menneskelige ressourcer i organisationer.
Hvad er god ledelse? Hvordan skaber man klare og attraktive billeder af den fremtid, organisationen er på vej til, så flest mulige kan koble sig på visionen? Og samtidig med en klarhed omkring, hvad der er til forhandling, og hvad der ikke er til forhandling.

En dygtig leder er bevidst om sin egen medskabende rolle som kulturbærer og som forstår at bruge sin position på en fremadrettet og værdiskabende måde.

Med den systemiske leder- og konsulentuddannelse får du værktøjerne til at arbejde nysgerrigt og refleksivt med din ledelsespraksis og til at forstå, hvordan du kan bruge dig selv som strategisk ledelsesredskab.

Lederuddannelsen vil gøre dig bedre til også at udvikle dine kollegaer og medarbejdere til strategisk kompetente bidragydere. Med skarpt fokus på relationer, kommunikation og forretningsudvikling får du med leder- og konsulentuddannelsen:

– En tydelig kobling mellem praksisorienterede ledelsesværktøjer og forskningsbaseret teori
– Træning i en bred vifte af systemisk inspirerede processer og arbejdsformer for eksempel værdiskabende mødefacilitering, håndtering af svære samtaler og udviklingsprocesser
– Indsigt og træning til at håndtere en kompleks organisatorisk virkelighed med mange interessenter og positioner i spil
– Mulighed for at fortsætte på deres uddannelse i Strategisk relationel ledelse.

Læs mere om udbyderen på https://macmannberg.dk.

 

 

Udbydere - Teknologisk Institut - Lederuddannelser

Teknologisk Institut

Lederuddannelser
Deltag på lederuddannelser hos Teknologisk Institut – lær at udvikle dit eget lederskab, så det fører til succes for dine medarbejdere og din organisation.

Uddannelsesforløbene strækker sig typisk over 5 – 15 dage, hvor du med ny viden og konkrete værktøjer fra førende eksperter og erfarne undervisere, bliver klædt på til at håndtere de udfordringer, rollen som leder byder på.

Mere om lederuddannelse

God ledelse er vigtig for dig selv, din virksomhed og dine medarbejdere.

Som leder er det aldrig for sent at tilegne sig ny viden og redskaber til at styrke din personlige og din ledelsesmæssige udvikling. En god leder smitter af på sine medarbejders motivation, og det vil i sidste ende også smitte af på din virksomheds produktivitet og bundlinje.

– Lær at udvikle dine medarbejdere… Og dig selv!
– Er du i form som leder?
– Fremtidens leder – 4 afgørende udfordringer
– Fremtidens hjerner – kan vi forene vores hjerner med robotternes?

Som leder handler det om at skabe resultater ud fra sin ledelsesstil. Og for at gøre dette, handler det om at indfri ens fulde lederpotentiale. Udvikling af egne lederkompetencer kan altså være en god investering i det lange løb.

På deres lederuddannelser er der fokus på at opbygge både dine personlige og faglige kompetencer. Du vil efter kurset have en bedre indsigt i dig selv som leder, du vil være i stand til at skabe motivation blandt dine ansatte, lære at tackle konflikter og svære samtaler og sidst men ikke mindst får du et indblik i hvordan man leder sig succesfuldt igennem forandringer.

Design jeres eget lederakademi

Ønsker I at tilbyde bestemte medarbejdergrupper – f.eks. ledere et ensartet og værdiskabende udviklingsforløb?
Med et internt akademi har I mulighed for at sætte medarbejdernes udvikling og firmaets træningsaktiviteter i system.

Læs mere om udbyderen på https://www.teknologisk.dk.

 

 

Udbydere - IBA Kolding - Lederuddannelse Tag en uddannelse i ledelse hos IBA Kolding

IBA Kolding

Lederuddannelser

God og kompetent ledelse er vigtigere end nogensinde før. Uanset om det er i et mindre team eller i en stor international virksomhed. Og præcis som en håndværker har du brug for en opdateret værktøjskasse til at udføre jobbet tilfredsstillende og lede på en motiverende og effektiv måde.

I et stærkt samarbejde tilbyder Vejen Business College, UC SYD og IBA Erhvervsakademi Kolding uddannelser i ledelse på AMU-, merkonom-, akademi-, diplom og masterniveau.

Uddannelserne i ledelse kombinerer praktiske færdigheder med teoretisk viden på et højt fagligt niveau. Du arbejder under hele forløbet med udfordringer og opgaver fra din egen dagligdag.

Grundlæggende lederuddannelse

På kurset lærer du en række konkrete ledelsesværktøjer til brug i din daglige ledelse af medarbejdere, ligesom du får et grundigt indblik i konflikthåndtering og ikke mindst kommunikation.

Fremtidens leder

Her får du en kort, effektiv og kompetencegivende lederuddannelse, der er din genvej til fremtidens ledelse. Du får værktøjer, der gør dig til en kompetent leder i en travl hverdag.

Skab succesfulde forandringer – kom fra teori til praksis

På dette korte kursus bliver du trænet i at gennemføre succesfulde forandringer i dit job som leder.

Akademileder

Bliv en bedre leder med denne virksomhedsorienterede uddannelse, der styrker sammenholdet i organisationen, samt gør dig i stand til at håndtere forandringsprocesser.

Byggeriets Lederuddannelse

Få opgraderet dine kompetencer inden for motivation, ledelse og forretningsstrategier, så din virksomhed udvikler sig og skaber vækst på et konkurrencepræget marked.

Flere lederuddannelser fra IBA Kolding

Her kan du se deres andre lederuddannelser på merkonom-, akademi-, diplom og masterniveau.

Akademiuddannelsen i ledelse

Akademiuddannelsen i ledelse sætter fokus på dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer. Du lærer at planlægge og implementere på strategisk og praktisk ledelse, og du bliver klædt på til såvel nationalt som internationalt ledelsesarbejde.

Diplomuddannelsen i ledelse

Med diplomuddannelsen i ledelse styrker du dine ledelseskompetencer ved at sætte fokus på dit eget lederskab, din relation til dine medarbejdere og den organisation, som du er en del af.

Diplomuddannelse med fokus på HR

Med en diplomuddannelse som har fokus på HR, får du redskaberne til at udvikle dit arbejde med HR, så værdien bliver tydelig. Du udvikler samtidig dine egne HR kompetencer og får teorier og modeller, som hjælper til refleksion over din egen praksis.

Diplomuddannelse i ledelse med fokus på projektledelse

Med denne projektlederuddannelse får du indsigt i, hvordan du driver et projekt og får også forståelse for, hvordan organisationens struktur og kultur har betydning for projektarbejdsformen.

Masteruddannelsen Executive MBA

De kompetencer du får med denne Executive MBA, er strategi, ledelse, HRM og økonomi. Samtidig får du værktøjer, teorier og metoder, der kan udvikle dig og din virksomhed både nu og fremover.

Læs mere om udbyderen på https://www.iba.dk.

 

 

Udbydere - Stifinder - Omfattende og effektfuld uddannelse i ledelse - Lederuddannelser og lederkurser

Stifinder

Stifinderprogrammet er et uddannelsesforløb for ledere, hvor fokus er på ledership og i særdeleshed på det personlige lederskab.

Stifinderprogrammet er forbundet med nye erkendelser, nye måder at håndtere kendte problemstillinger på, nye indgangsvinkler til arbejdsopgaver og evnen til at praktisere personligt lederskab. Stifinderprogrammet henvender sig til ledere og specialister, der er nået til et punkt i deres karriere, hvor de vil udforske, revidere og forfine deres ledelsesstil og performance.

Stifinderprogrammet er for dig, der har udviklet en god måde at fungere på, men også oplever nogle begrænsninger, der forhindrer dig i at nå dine mål fuldt ud. Stifinderprogrammet fokuserer på din ledelsesidentitet. Det betyder, at den professionelle identitet, du har tilegnet dig gennem uddannelse, og de kompetencer, du har udviklet gennem din karriere, vil blive videreudviklet og integreret til en mere personlig ledelsesstil.

EN UNIK KOMBINATION AF METODER OG VÆRKTØJER
Stifinderprogrammet tilbyder teorier og effektive redskaber, der giver forståelse for og indsigt i, hvordan du kan forbedre din ledelse. Samtidig skaber du en plan for en meningsfuld fremtid i dit arbejdsliv, familieliv og personlige liv.

Stifinderstrategien er det centrale i Stifinderprogrammet. Den er en særdeles effektiv metode til at arbejde med udvikling og forandring i ledelse og organisationer. Strategien kan anvendes på alle niveauer. Fra det øverste ledelsesniveau til projekt- og teamledelse i organisationen. Den er også en strategisk proces, som gør det muligt at beskrive et klart og engagerende mål for den udfordring som du medbringer, når du begynder på Stifinderprogrammet.

På Stifinderprogrammet udvikles dine kompetencer indefra og ud. Det indebærer, at skjulte ressourcer bliver synliggjort – og at du som deltager kan se, hvordan disse ressourcer kan integreres i en forandret og forbedret ledelsesform. Lederuddannelsen Stifinderprogrammet kan med fordel kombineres med andre masterprogrammer, såsom MBA-programmer.

PÅ STIFINDERPROGRAMMET VIL DU:
– Udvikle og styrke din ledelsesidentitet.
– Uddybe din forståelse af ledelse, teams og ressourcer, og hvordan man arbejder med dem med henblik på at skabe ekstraordinære resultater i organisationen.
– Skabe en personlig vision for din ledelse.
– Opnå et større overblik og reducere stress for dig selv og dine kolleger.
– Blive i stand til at skabe klare planer og attraktive mål og visioner for dit team og organisation.
– Afdække begrænsende overbevisninger og blind spots og finde måder at eliminere dem på.
– Opleve transformativ læring vedrørende din egen udvikling.
– Blive i stand til at gennemføre transformationer i dit team eller din organisation

Stifinderprogrammet er siden begyndelsen i 1994 kontinuerligt blevet udbygget og videreudviklet. I dag findes der mere end 2.000 Stifindere, som kommer fra mere end 750 virksomheder fordelt på 20 forskellige lande. Stifindere er ledere i bl.a. Covestro, Irma, SEAS-NVE, KMD, Cowi, Novo Nordisk, LEGO, TDC, Det danske sygehusvæsen, Jyske Bank, Forsvaret, DONG, Det Kongelige Teater og mange andre organisationer.

Læs mere om udbyderen på https://stifinder.net.

 

 

Udbydere - Human Upgrade - Lederuddannelse - Ledelse i praksis

Human Upgrade

Lederuddannelse til bedre ledelse i praksis

Professionel ledelse i praksis skaber motiverede medarbejdere og bedre resultater.

En individuel lederuddannelse hos Human Upgrade gør dig bedre til ledelse i praksis

Hvis du vil have fremragende resultater og opnå succes både som leder og som menneske, kan en individuel lederuddannelse styrke dine kompetencer til ledelse i praksis.

Det kræver stor dygtighed at skabe målsatte resultater gennem andre mennesker igen og igen. At kunne udøve ledelse i praksis er en kompleks sag, som kræver både teoretisk og praktisk lederuddannelse samt faglig sparring. Det er i dag let at finde en god lederuddannelse med mange teorier og teoretiske modeller. Det vigtigste redskab som leder er og bliver dog dig selv. En individuel lederuddannelse hos Human Upgrade kan styrke dine evner til at engagere og motivere andre mennesker, så de performer optimalt ud fra de givne forudsætninger. Denne lederuddannelse handler derfor først og fremmest om selvindsigt og mod til at sætte sig selv i spil plus troværdighed, overblik og beslutningsevne. Lederuddannelse handler også om at skabe indre ro, handlekraft og overblik, samt evne og mod til at give hver enkelt medarbejder plads og rammer, hvori de hver især kan udvikle sig og finde mening i det de gør. Professionel ledelse i praksis handler rigtig meget om at få det bedste frem i sine medarbejdere, og lade dem få lov at vise hvad de kan indenfor de givne rammer og mål.

Individuel lederuddannelse styrker din ledelse i praksis

Du kan ikke ændre dine medarbejdere, men ved at ændre din egen adfærd kan du få noget helt nyt frem i dem alle. Et forløb hos Human Upgrade udvikler dig personligt og styrker dine kompetencer til ledelse i praksis. En teoretisk lederuddannelse er et godt og vigtigt grundlag, men for at mestre ledelse i praksis optimalt kan man med fordel supplere med en individuel og praksisorienteret lederuddannelse, som udvikler både personligheden og lederrollen, og gør dig i stand til bedre til at forstå sig selv og dine medarbejdere. Denne lederuddannelse handler også om at udvikle egen arbejdsglæde, indre ro, overblik, rummelighed, handlekraft samt evnen til at rumme medarbejdernes forskelligheder. Det kræver også lederuddannelse at lære kommunikationens svære kunst.

De fleste bliver ledere fordi de er gode til noget andet

Mange bliver udnævnt som ledere, fordi topledelsen ønsker at belønne en medarbejder for en god indsats på et fagligt område. I værste fald risikerer man at miste en operationelt dygtig medarbejder og få en dårlig chef. Det er netop derfor vigtigt at sætte hurtigt ind med lederuddannelse. Det er vigtigt at forstå at ledelse i sig selv er et fag, og lederuddannelse derfor er en forudsætning for at kunne skabe gode resultater via professionel ledelse i praksis.

Målet med denne lederuddannelse til effektiv ledelse i praksis er at skabe:
– selvindsigt og forståelse for egen adfærd
– indre ro og mindre stress
– evne til at være nærværende
– overblik og øget handlekraft
– mere energi og arbejdsglæde
– bedre forståelse af dig selv og andre mennesker
– balance mellem arbejdsliv og privatliv
– styrkelse af dine kommunikative evner
– evne til at forstå, udnytte og håndtere konflikter
– større evne til at motivere dig selv og dine medarbejdere.

Sådan kommer du i gang og bliver bedre til ledelse i praksis

Human Upgrade’s individuelle lederuddannelse for ledelse i praksis bygger videre på dine egne kompetencer og erfaringer, som de kombinerer med mange års erfaring som erhvervsleder, business- og lifecoach samt faglig sparringspartner for ledere i hele Danmark. Målgruppen er ledere med mod til at kigge indad, og som tør blive udfordret. Med henblik på at gøre uddannelsen praksisnær vil de også sparre på konkrete cases fra din daglige ledelse i praksis.

Læs mere om udbyderen på https://www.human-upgrade.dk.

 

 

Udbydere - IBC - Ledelse - Lederuddannelser og lederkurser

IBC

Ledelse

Om du er nyudnævnt leder eller en gammel rotte i faget, skal du have fokus på efter- og videreuddannelse – til dine medarbejder og dig selv. Med en lederuddannelse får du styr på den motiverende og anerkendende ledelse, du inspireres og udvikles og får også dugfrisk viden om forandringsledelse, konflikthåndtering og meget mere.

Den grundlæggende lederuddannelse

Du bliver bedre til at kommunikere med forskellige mennesker, lede situationsbestemt og byde ind i ledelsessammenhænge. Du får konkrete værktøjer, der gør at du lærer din lederstil at kende.

Med den grundlæggende lederuddannelse får du en dynamisk og praksisorienteret uddannelse, hvor du lærer at håndtere og facilitere dagligdagens ledelsesopgaver. Du arbejder med situationsbestemt ledelse, god kommunikation som ledelsesværktøj og synlig ledelse i organisationen.

– Lederstile og ledelsesmetoder
– Kommunikation som ledelsesværktøj
– Konflikthåndtering i praksis
– Planlægning og uddelegering
– Grundlæggende ledelsesredskaber
– Synlig ledelse og motivation
– Din personlige lederstil
– Coaching og personlig udvikling
– Motivation.

Videregående ledelse

Ønsker du en uddannelse, hvor du inspireres og udvikles som leder?

Denne uddannelse er bygget op på forståelsen af organisationen ud fra det taktiske niveau, og hvordan du som leder er ansvarlig for projekter, processer og medarbejdernes udvikling.

Du kommer altså til at arbejde med strukturene i organisationen, forståelsen af lederrollen som den bærende kraft for at arbejde taktisk og sammenhængende med mennesker og processer, så du taktisk og innovativt kan arbejde med team- og medarbejderudvikling. Derudover lærer du om de processer og projekter, der er en del af din hverdag som leder.

– Organisationen
– Teams og teamsamarbejde
– Forandringer og innovation
– Kompetenceudvikling af medarbejdere
– Forhandlinger/samtaler med kunder og medarbejdere
– Planlægning og ledelse af processer og projekter.

Læs mere om udbyderen på https://kurser.ibc.dk/.

 

 

Udbydere - Bering & Søgaard - Det starter med personlig udvikling -Lederuddannelser og lederkurser

Bering & Søgaard

Lederuddannelse

For dig der tør drømme stort.
Ønsker du at skabe et frugtbart og inspirerende arbejdsmiljø blandt dit personale, så I effektivt kan nå jeres strategiske mål? Vil du gerne skinne igennem, som den leder du er, og vise vejen i din organisation? Eller ønsker du at avancere og få succes på et højere niveau i virksomhedens struktur?

Uanset hvad dine ambitioner er som leder, så kan Bering & Søgaard hjælpe dig på vej.

En lederuddannelse hos Bering & Søgaard vil give dig redskaberne til at skabe de resultater, du ønsker at opnå i dit arbejdsliv.

Som mennesker er vi blevet givet evnen til at ændre vores omstændigheder og omgivelser. Vi behøver ikke blot tilpasse os. Hvis du arbejder med det der foregår inde i dig, din mentale programmering, kan du skabe permanente forandringer i din tilværelse. Med det rette mindset kan din verden blive, som du altid har drømt, at den skal være.

Under lederuddannelsen ved Bering & Søgaard vil du opdage vejen til succes som leder, når du arbejder intensivt med de tanker og vaner, der sætter rammerne for dit liv. Bering & Søgaard’s personlige lederuddannelse vil lære dig at ændre dine tanker og vaner, så du får kontrol over dine resultater.

En lederuddannelse baseret på mere end 100 års erfaring

Bering & Søgaard’s tilbud sammensmelter mere en 100 års studier, anvendelse og undervisning for at give dig den bedste lederuddannelse. Uddannelsen kombinerer viden, værktøjer og strategier fra sociologi, organisationsudvikling, performance management, best-practice og evidensbaserede ledelseskoncepter.

Deres historie går tilbage til begyndelsen af 1900-tallet.

I 1901 havde Andrew Carnegie kæmpet sig op fra fattigdom og var blevet verdens rigeste mand. I 1908 mødte han forfatteren Napoleon Hill, som han gav en udfordring. Carnegie udfordrede Hill til at bruge de næste 20 år af sit liv på at undersøge og beskrive vejen til succes. Carnegie mente, at det var en skam, at succesfulde folk som ham selv gik i graven med al deres viden og erfaring.

Hill accepterede Carnegies udfordring, og fra den dag brugte Hill resten af sit liv på at forske og undersøge, hvad der er årsagen til menneskers succes. Dette mundede i 1937 ud i bogen Think and Grow Rich, der blev en stor bestseller.

I dag er Bob Proctor den fremmeste forsker inden for området. Han har siden 1961 brugt sit liv på at forstå og holde foredrag om personlig udvikling, med stor inspiration fra Napoleon Hill. Ligesom Carnegie og Hill kom han fra trænge kår, men oplevede markante forbedringer i sit liv efter at have stiftet bekendskab med deres idéer.

I dag viderefører Bering & Søgaard deres indsigter.

Læs mere om udbyderen på https://beringsoegaard.dk.

 

 

Udbydere - JP Kristensen - Praktisk lederkursus - Modulopbygget lederuddannelse

JP Kristensen

Lederkursus

Modulopbygget kursus hvor du kan vælge mellem en hel lederuddannelse og et eller flere moduler.

Praktisk lederuddannelse

JP Kristensen tilbyder nu en lederuddannelse, som er modul-opbygget, hvor du kan få dækket netop det behov du har for udvikling.

Du kan deltage i hele forløbet, eller du kan vælge den eller de moduler som passer til dig. Ud over selve uddannelsen vil du samtidig indgå i et netværk med de andre deltagere. Det betyder for dig, at der er andre ligesindede, som du kan snakke med om ledelsesmæssige udfordringer.

Du kan deltage uanset om du har en uddannelse i forvejen eller ikke. Der er ikke krav om skriftlige arbejder og uddannelsen består af lidt teori, som kan huskes, og så en masse praktiske træningsopgaver. JP Kristensen tænker, at du enten er startet i dit første lederjob, trænger til opfriskning af viden, eller påtænker at starte i dit første lederjob.

Vælg mellem en fuld uddannelse eller enkelte moduler

Du får muligheden for at vælge mellem at gennemføre alle 10 moduler og blive stærkt udrustet til dit nuværende lederjob – eller det lederjob som du påtænker at påtage dig. Kurserne afholdes med 2-3 ugers mellemrum og er alle placeret i tidsrummet kl. 15.00 – 22.00. De afvikles i JP Kristensen’s lokaler og kursusmaterialer og forplejning er inkluderet i prisen.

Læs mere om udbyderen på https://jpkristensen.dk.

 

 

Udbydere - Scandinavian Executive Institiute - Lederuddannelser og lederkurser

Scandinavian Executive Institiute

Leadership Acceleration Programme

Lederuddannelse – bliv en uvurderlig sparringspartner for topledelsen og for den strategiske udvikling af din virksomhed.

Er du på jagt efter en lederuddannelse, der kan bringe dig op på et højt fagligt niveau? Som kan give din lederkarriere en kickstart og gøre dig til en værdifuld sparringspartner for topledelsen i din virksomhed? I givet fald er Leadership Acceleration Programme det rette valg for dig.

Leadership Acceleration Programme er en intensiv, international lederuddannelse, der styrker både dine faglige og personlige kompetencer. Programmet fokuserer på lederskab, strategi og eksekvering og giver dig konkrete værktøjer og anvendelig viden til både at varetage og udvikle din rolle som leder. Gennem praktisk orienteret undervisning med relevante businesscases og løbende sparring med førende undervisere og de øvrige deltagere får du forankret din viden med afsæt i din dagligdag.

Du bliver klædt på med de nyeste modeller og begreber inden for strategiudvikling, lærer at skabe en effektiv proces for eksekvering og via effektiv kommunikation at engagere andre interessenter.

10 konkrete fordele ved Leadership Acceleration Programme:

1) en international lederuddannelse tilpasset skandinavisk ledelse, kultur og læringsstil
2) undervisning og sparring med internationalt anerkendte undervisere
3) styrkelse af såvel dine faglige som dine personlige lederevner
4) indsigt i hvordan du videreudvikler dine personlige styrker i din fremtidige lederrolle
5) evnen til at motivere og engagere dine medarbejdere og kolleger
6) valg af forretningsmodeller i forhold til konkrete strategiske udfordringer
7) forretningsmodeller og strategiske tiltag
8) strategisk indsigt, der gør dig til en kvalificeret sparringspartner for virksomhedens topledelse
9) personlig coaching og diplom fra IMD, en af verdens førende business schools
10) et professionelt netværk og en fælles referenceramme med andre ledere.

En koncentreret og professionel lederuddannelse for fremtidens ledere

En lederuddannelse i konstant udvikling – 3 inspirerende moduler.

Leadership Acceleration Programme er en koncentreret og professionel lederuddannelse for fremtidens ledere. Uddannelsen udvikles løbende i samarbejde med førende professorer fra en af verdens mest anerkendte business schools, schweiziske IMD, og ledere fra skandinaviske virksomheder.

Udviklingen sikrer, at der til enhver tid er fokus på den nyeste og mest relevante viden kombineret med brugbare strategiske og ledelsesmæssige værktøjer. Alt sammen for at sikre, at du med det samme kan bringe dine færdigheder fra uddannelsen i spil hjemme i virksomheden.

Digitalisering er en del af lederuddannelsen

Digitalisering og digital ledelse er en del af agendaen på Leadership Acceleration Programme, da emnerne har en enorm stor betydning og relevans for de ledere, der ønsker at følge med i den digitale udvikling.

Digitaliseringsemnet er udviklet i samarbejde med professorerne fra IMD Business School – nogle af de bedste eksperter inden for dette fagområde i europæisk sammenhæng. Som deltager kan du se frem til at få en indgående og omfattende forståelse for digitalisering og digital ledelse. Du får både det overordnede ”helikopterperspektiv”, men du kommer også hjem med helt konkrete og håndgribelige modeller og værktøjer, så du er i stand til at eksekvere på den digitale strategi fra dag et.

Læs mere om udbyderen på https://www.se-institute.dk.

 

 

Udbydere - Rikke Hertz Counseling - Den spirituelle lederuddannelse

Rikke Hertz Counseling

Optimér dit personlige lederskab, få bedre intuition, mere energi og lær din egen manifestationskraft at kende. Opnå indre ro, balance og harmoni ved at øge dit fokus på din bevidsthed, dine tanker og dine følelser.

Få mod, selvtillid og autenticitet til at vise verden, hvem du er. Skab harmoni og balance mellem krop, sind og sjæl, og få dem til at arbejde bedre sammen. Bryd de dårlige mønstre i dit liv – og byg nye gode op, der virker. Bliv mere tilfreds, og skab større succes for dig selv – professionelt og personligt.

Hvad er den spirituelle lederuddannelse?

Hvordan kan du gå forrest og vise vejen for andre, hvis du ikke kender ruten til dit eget hjerte? Og til din egen autenticitet?

Den Spirituelle Lederuddannelse er en personlig træning i at leve og lede dit liv på en måde, der gør dig i stand til at lede andre.
Udover træning i alle de spirituelle principper og værktøjer, er Den Spirituelle Lederuddannelse samtidig dit individuelle udviklingsforløb.

Tvivl er som regel udgangspunktet, når mennesker kommer i rådgivning hos Rikke Hertz. Nogle har mistet troen på, at de kan komme videre i et job, andre har helt urealistiske forventninger til deres muligheder.

Der er altid mange mulige veje at gå og mange brancher at vælge imellem. Sammen planlægges den rute, som skal bringe dig mod større bevidsthed om dine evner, muligheder og mål. Rikke Hertz taler ikke folk efter munden. Hun siger det, der skal siges, og det, du har brug for at høre på en empatisk måde, som peger fremad og giver muligheder. Vi river ikke ned, men bygger op – sammen.

Dit individuelle udviklingsforløb består af et forløb på 3 sessioner af ca. 1 times varighed, som aftales løbende og ligger inden for uddannelsesforløbet.

Coaching hos Rikke Hertz er ikke nødvendigvis i en form, hvor klienten selv finder alle svarene. Rikke Hertz stiller mange spørgsmål, men hun kan også sagtens finde på at give råd. Eller at inddrage hendes egne, eller andres, erfaringer i samtalen.

Du vil genfinde glemte personlige ressourcer, opdage nye sider af dig selv, og få øje på nye stier at betræde.

Nyt udsyn

Sandsynligvis ender du med at se både dig selv, dine medarbejdere og resten af verden i en ny optik. Du får nok flere og temmelig anderledes ideer, end du lige havde regnet med – for spirituelt lederskab handler ikke om at regne den ud, men om at rumme nye måder at anskue livet på.

Spirituel ledelse handler også om både bundlinje og business. Om at se mønstre og dynamikker, mestre sin energi, og om at have sjælen og hjertet med i alt du gør. Vi tager det bedste fra begge verdener og fletter det sammen. På uddannelsen møder du andre ledere, selvstændige og privatpersoner – som ikke nødvendigvis ser tingene på præcis samme måde som dig. En stor del af det, du tager med fra uddannelsen, opstår derfor i den dynamik og de diskussioner, gruppen deler.

Du behøver ikke at være placeret i organisationens højeste ledelseslag for at styrke dit spirituelle lederskab. Men nysgerrighed, åbenhed, vilje og evne til selvledelse, er forudsætningerne for et vellykket uddannelsesforløb. Derfor møder Rikke Hertz også hver deltager på forhånd, og vurderer, om det basale ønske om at forandre sig selv er på plads. Rikke Hertz sætter kun grupper sammen, som hun intuitivt ved, kommer til at kunne glædes sammen og lære af hinanden.

Lederuddannelsen

Lederuddannelsen løber over 8 måneder, hvor du arbejder med følgende:
– Hvad er energi, og hvordan mestrer du den, så du opnår større overskud og bedre balance?
– Hvad er intuition, og hvordan bruger du den som en del af din ledelse?
– Hvad er dine unikke gaver og talenter, og hvordan integrerer du disse i dit arbejdsliv, så du opnår en dyb tilfredshed både privat og proffesionelt?
– Hvad er meditation, og hvordan får du meditation ind i din dagligdag?
– Hvad er “loven om tiltrækning”, og hvordan kan du række ud mod det, du ønsker dig?
– Hvad er dine ubevidste mønstre, og hvor begrænser de dig i at opnå det, du gerne vil?
– Hvad er dine næste karrieremæssige skridt, og hvordan manifesterer du disse med succes?
– Hvordan bruger du dine spirituelle evner til at lede dig selv og andre?
– Hvordan skaber du synlige og målbare resultater?

Læs mere om “Den spirituelle lederuddannelse” og udbyderen på https://rikkehertz.com.

 

 

Udbydere - Progreso - Udvikl din ledelsesstil - Lederuddannelser og lederkurser

Progreso

Succes i Ledelse – en god lederuddannelse

Hvad er vejen til god ledelse? Hos Progreso tror de på individualiserede løsninger frem for standardværktøjer. På deres lederuddannelse vil du blive klogere på dig selv og de medarbejdere, du skal lede. Progreso mener, at teori og metode kommer til kort, hvis ikke der tages højde for den enkeltes personlighed, værdier, styrker og udviklingsområder. Med fokus på operationalisering er dette udgangspunktet for konceptet, Succes i Ledelse. Lederuddannelsen er ledelse i praksis, hvor du får muligheden for løbende sparring på netop de ledelsessituationer, du dagligt oplever udfordrer dig.

Styrk din ledelsesstil med ledelsesudvikling

Succes i Ledelse er et individuelt udviklingsforløb, som giver dig et solidt fundament til at stå stærkere i din rolle som leder med udgangspunkt i din personlighed og dine ressourcer. Du får opdateret viden og anvendelige værktøjer, som gør dig i stand til at få det bedste ud af medarbejdernes ressourcer og lede målrettet for at nå virksomhedens mål effektivt. Du vil bl.a. lære om forandringsledelse, kommunikation, teamledelse, konflikthåndtering, situationsbestemt ledelse m.m.

Struktur

Forløbet tilrettelægges individuelt og strækker sig typisk over et år inkl. opstartsmøde og otte sparringssessioner á 1,5 times varighed. Du får læsemateriale og opgaver, som skal løses fra gang til gang. Møderne afholdes typisk i virksomheden, og du har samme sparringspartner, som du altid kan trække på igennem hele processen. Det er muligt at vælge om forløbet skal foregå på dansk eller engelsk, samt om det skal opsættes som workshops i ledergruppen eller eksempelvis i teams i organisationen.

Indhold

Lederuddannelsen er et skræddersyet forløb som fokuserer på, hvordan du kan træde i karakter som leder med udgangspunkt i din personlighed og dine styrker. Progreso arbejder med både nye tendenser og klassiske metoder inden for ledelse med fokus på effektiv stresshåndtering, forandringsledelse, konflikthåndtering, forhandlingsteknikker, ledelse i praksis, medarbejderudvikling, situationsbestemt ledelse, coaching og meget andet. Vigtigst af alt, så arbejder Progreso med dig og dine vilkår, styrker og udfordringer.

Udbytte

Du får et solidt praktisk og teoretisk fundament for at blive en succesfuld leder med udgangspunkt i dine personlige ressourcer og ledelsesstil. Du får opdateret viden og direkte anvendelige værktøjer, som styrker dig i de udfordringer, du møder i din dagligdag. Du lærer at handle resultatorienteret, udnytte medarbejdernes ressourcer, kommunikere hensigtsmæssigt, skabe overblik og håndtere konflikter. Udover læsemateriale får du en arbejdsmappe, der sikrer, at du får brugt teorien om ledelse i praksis.

Læs mere om udbyderen på https://www.progreso.dk.

 

 

Udbydere - Dispuk - Tag lederuddannelse i Århus og Snekkersten - Lederuddannelser og lederkurser

DISPUK

Lederuddannelse – Hvorfor tage en narrativ lederuddannelse?

DISPUKs lederuddannelser henvender sig til ledere, som vil lære og fordybe sig i mere, end man kan på en master- eller en diplomuddannelse. DISPUKs narrative lederuddannelser tager udgangspunkt i deltageren som menneske, i deltagernes egne værdier og konkrete problemstillinger, opgaver og udfordringer. Den foregår på et avanceret teoretisk niveau, men relateres hele tiden til praksis via eksempler. En narrativ lederuddannelse er emotionelt stimulerende. Man får mere energi og glæde og mere lyst til både at lede og til at leve ved at deltage på DISPUKs lederuddannelser.

DISPUKs uddannelser inden for ledelse

2-årig lederuddannelse i Snekkersten og Århus

Uddannelsen består af 28 kursusdage fordelt over 6-7 mødegange pr. år. Herudover 20 enkeltdage i studiegrupper.

1-årig Narrativ Pædagogisk ledelse i Snekkersten

Uddannelsen består af 12 kursusdage fordelt over 6 mødegange. Herudover 5 enkeltdage i studiegrupper.

En praksis-orienteret lederuddannelse

DISPUKs lederuddannelser, henvender sig specifikt til ledere, som vil lære mere og fordybe sig i mere, end man kan på en klassisk master- eller diplomuddannelse. DISPUKs lederuddannelser retter sig først og fremmest mod praksis og de problemstillinger hver enkelt deltager sidder med.

Lederuddannelse med mennesket i fokus

Den 2-årige lederuddannelse i DISPUK er en af deres mest populære efteruddannelser, og tager udgangspunkt i deltageren som menneske, deltagernes egne værdier og konkrete problemstillinger, opgaver og udfordringer. Først menneske da leder, er uddannelsens mantra. Som leder bruger du først og fremmest dig selv som menneske, derfor skal din menneskelige følsomhed, sensitivitet, handlekraft og mod styrkes. Deltagerne får et konkret og håndgribeligt udbytte, de kan bruge i deres individuelle hverdag.

Stort udvalg af gode lederuddannelser

DISPUKs lederuddannelser favner bredt, og er tilpasset mange forskellige fagområder og ledelsesprincipper og -filosofier. De har bl.a. narrative lederuddannelser med fokus på pædagogisk ledelse.

– Tager udgangspunkt i den narrative praksis
– Foregår på avanceret teoretisk niveau
– Emotionelt stimulerende og giver fornyet energi og glæde.

Hvad indeholder en lederuddannelse?

En lederuddannelse hos DISPUK er ikke en almindelig lederuddannelse. DISPUK arbejder med uddannelse inden for ledelse ud fra det narrative perspektiv. Det betyder, at de sætter mennesker og fortællinger i centrum. Som leder bliver man nødt til at forstå de spil og magtkampe, som finder sted på alle arbejdspladser. Derfor lærer man på lederuddannelsen, hvor meget historierne betyder i alt dette, og hvordan man kan bruge dem positivt. Som Jerome Bruners engang sagde: “Problemer eksisterer kun, fordi der er noget, som er vigtigt”. Det er denne filosofi, DISPUK arbejder ud fra på deres lederuddannelser.

Bliv klædt på til at de udfordringer ledere møder

Det er ikke hvem som helst, som kan bevare det gode humør og overblikket i tider, hvor arbejdspladserne lider under nedskæringer, besparelser, fusioner og andre problemer. Det er derfor nyttigt at tage en lederuddannelse for at få værktøjer, som man kan bruge på sin arbejdsplads. På den 2-årige lederuddannelse arbejder DISPUK praksisrettet, og klæder deltagerne på til de udfordringer, man møder som leder. Målet med lederuddannelsen er at give deltagerne ny energi til at være kreative og konstruktive ledere, som på bedste vis kan håndtere konflikter.

Det kan til tider være rigtig hårdt at være leder og der kan ligge meget pres på ens skuldre. På DISPUK’s lederuddannelse lærer man at tackle disse situationer konstruktivt og at skabe et bedre sammenhold på arbejdspladsen.

Lederuddannelse – i teori og i praksis

DISPUKs lederuddannelse er først og fremmest praksisorienteret. Det er derfor vigtigt, at deltagerne kan relatere den teori, de lærer til deres egen praksis. Der arbejdes ud fra deltagernes egne erfaringer og oplevelser på arbejdspladsen, hvilket giver en meget håndgribelig lederuddannelse.

På lederuddannelsen bliver deltagerne både bedre til at lytte, stille spørgsmål og ikke mindst til at tænke i forhold til komplekse problemstillinger.

Det er ingen hemmelighed at ledere har magt. Man lærer derfor i løbet af lederuddannelsen at reflektere over den magt, man udøver over andre, og at forholde sig konstruktivt til de magtspil, man er en del af. Derudover, vil man efter lederuddannelsen være blevet bedre til at holde effektive møder, at tage initiativer og træffe beslutninger samt at styre en samtale.

DISPUK mener, at det vigtigste som leder er at kunne skabe relationer og forbindelser til sine medarbejdere. Hvis man ikke er forbundet med sine medarbejdere, kan man heller ikke lede dem. Man må som leder være bevidst om sin egen magt og sin pligt til at skabe tryghed og klare rammer. Dermed får medarbejderne de bedste muligheder for at involvere og engagere sig. Ledere må desuden være i stand til at drage omsorg for sig selv, for at kunne drage omsorg for andre. Det lærer man på DISPUKs lederuddannelser.

Læs mere om udbyderen på https://www.dispuk.dk.

 

 

Udbyder - Niels Brock - Kursus om grundlæggende lederuddannelse - Lederuddannelser og lederkurser

Niels Brock

Grundlæggende lederuddannelse

Grundlæggende lederuddannelse (GLU) er to år i træk blevet kåret som den bedste lederuddannelse fordi du med det samme kan bruge det lærte i dit daglige arbejde. God ledelse er vigtigt for både dig og din virksomhed. Viden om redskaber til god ledelse styrker din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, dine medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet. Udvikling af dine ledelseskompetencer er derfor en god investering for både din arbejdsplads og dig selv.

Mål med kurset

Gennem kursusforløbet bygger Niels Brock på med flere værktøjer, så du til sidst har været hele spektret igennem. Du vil nu forstå dig selv og de forskelligheder du skal navigere i på din arbejdsplads. Du har en række værktøjer til at navigere i såvel de menneskelige miljø som det faglige miljø. Du vil nu kunne stå stærkt og kunne være åben overfor dine medarbejdere og vælge hvordan du ønsker at udvikle medarbejderne i dit ressortområde.

Kursusindhold

Den Grundlæggende Lederuddannelse er to år i træk blevet kåret som den bedste ledelsesuddannelse på grund af muligheden for at gå direkte fra kurset og bruge det lærte i det daglige arbejde.

Øvelser, gruppearbejder og de fleste materialer er tilrettelagt efter at binde teori med din hverdag som leder. Du får tid til at sparre og erfaringsudveksle med andre ledere eller lederaspiranter, hvilket styrker både din forståelse af emnerne og også at du har en klar fornemmelse for hvordan du vil bruge det lærte i netop den situation du arbejder i.

Uddannelsen indeholder følgende moduler:
Modul 1 Fokus på dig som leder og din person

I dette modul arbejder du med din egen persontype, dine arbejdsværdier og emotionel intelligens. Alt dette for at få et klarer billede af dit ”Ledelsesrum” og hvad der styrer din kommunikation.

I processen vil du blive udfordret gennem mødet med kursister med andre persontyper, værdier og tilgange til arbejde og ledelse.

Når du er færdig med modulet er du formodentlig blevet klogere på dig selv og måske bedre til at arbejde sammen med mennesker der er forskellige fra dig selv.

Modul 2 Fokus på dig og din gruppe, jeres kommunikation og profil

I dette modul arbejder du med sammenhængskraften og kommunikationen i din gruppe/afdeling.

Din evne til at opfatte, kommunikere og argumentere udvikles. Den styrkes yderligere gennem rammesætning, aktiv lytning og feedback øvelser.

Dette præger din rolleprofil, som følges op af en analyse af de roller dine medarbejdere udfylder i gruppen.

Alt dette samles til sidst i arbejdet med kommunikation gennem møder.

Modul 3 Fokus på hvordan du udvikler mine medarbejdere – Styrker dem både fagligt og personligt

Du kommer, i dette modul, til at arbejde med udvikling af dine medarbejdere i et stressfrit miljø.

Fokus bliver lagt på at finde vejen til løbende at udvikle på dine medarbejdere gennem situationsbestemt ledelse, motivation, arketyper og ledelsescoaching.

I praksis betyder det at du opbygger din relation til den enkelte medarbejder og samtidig styrker medarbejderens forståelse af de forventninger I har til hinanden.

Modul 4 Fokus på forebyggelse og håndtering af konflikter og vanskelige samtaler

Forebyggelse af konflikter og nedtrapning af opståede konflikter er i fokus på dette modul.

Du vil arbejde med konflikters opståen og hvorledes Du kan nedtrappe eller forebygge disse eksempelvis gennem sprogbrug, assertiv adfærd og mægling.

Derudover kommer du til at træne ”vanskelige samtaler”, som kan blive resultatet, hvis alt andet fejler.

Modul 5 Fokus på medarbejder involvering i ledelse

Fokus i dette modul er medarbejderinvolvering og forandring.

Du kommer til at se på ”Transitionsledelse” og Kotters model for forandring. Disse teorier sætter du i relation til forandringer du selv har været en del af. Målet er at du når frem til en gennem involvering af medarbejdere at fremme og styrke en evne i gruppen til at fungere i forandring eller sågar i løbende forandringer.

Du er efter dette forløb på vej mod en klar styrkelse af din ledelse. En udvikling der er båret af et tæt samarbejde med din underviser og dine medkursisters evne til sparring og dialog. Niels Brock’s mål er at du går direkte ud på din virksomhed og bruger det du har lært.

Find også lederkurser for “Strategisk ledelse”, “Etik”, “Forretningsforståelse”, “Ledelseskommunikation”, “Mig som leder”, “Nye fagre verden” og “Distanceledelse” på https://nielsbrock.dk/kurser/lederakademiet.

Læs mere om udbyderen på https://nielsbrock.dk.

 

 

Udbyder - UCL - Ledelse og HR - Lederuddannelser og lederkurser

UCL – Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Ledelse og HR

UCL er dedikerede til at skabe effekt, og de går langt for at designe og gennemføre processer, der får strategier til at blive til virkelighed. Det sker i tæt samarbejde med private eller offentlige virksomheder.

UCL indgår i partnerskaber med HR og topledelse hos jer om at designe ledelsesudviklingsforløb, som passer til jeres organisations strategi, organisering og aktuelle udviklingsbehov.

Det betyder, at UCL typisk kombinerer uddannelsesaktiviteter for ledere og medarbejdere med konsulentydelser og tiltag før, under og efter de enkelte aktiviteter, hvilket øger effekten.

UCL Kompetence- og Organisationsudvikling rummer et korps af meget erfarne konsulenter med stort branchekendskab, som evner at arbejde både praksisnært og med stor teoretisk vidensdybde inden for:

– kompetenceudvikling af ledere med afsæt i organisationens mål og behov
– organisationsudvikling og forandringsprocesser
– udvikling af ledergrupper
– individuel ledelsesudvikling.

UCL hjælper gerne dig og din virksomhed med at skabe effektfuld ledelsesudvikling.

Diplomuddannelse i ledelse

Selvstændig analyse og håndtering af ledelsesmæssige opgaver og udfordringer i offentlige og private virksomheder.

Det lærer du på Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse giver teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau og kobler undervisningen til dine praksiserfaringer og dine udfordringer på arbejdspladsen.

Gennem inddragelse af teori vil du få redskaber til at analysere udfordringer i din og andres organisationer.

Du vil blive afklaret i forhold til din egen lederrolle, så du bliver i stand til selvstændigt at varetage ledelsesopgaver og indgå i ledelsesprocessen fra strategisk til operationelt niveau.

Viden og kompetencer på Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelsens omdrejningspunkt er kravene til en professionel leder om at kunne analysere og håndtere en omverden i forandring. I uddannelsen arbejder du med den kompleksitet, som ledere i moderne virksomheds- og institutionsformer skal agere i.

Diplomuddannelsen i ledelse er en videreuddannelse, som giver dig mulighed for specialisering inden for dit arbejdsområde.

Målgruppe for Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse er målrettet dig, der er – eller gerne vil være – leder i en privat virksomhed eller offentlig organisation.

Uddannelsens omfang, moduler og varighed

Uddannelsen er en diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS. Du skal gennemføre tre obligatoriske moduler. Derudover skal du have valgmoduler for 15 ECTS og gennemføre afgangsprojektet på 15 ECTS.

De valgfrie moduler kan du vælge mellem uddannelsens moduler, eller du kan vælge moduler fra andre diplomuddannelser (op til 10 ECTS).

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Akademiuddannelser i ledelse

Positiv psykologi i ledelse

Med positiv psykologi i ledelse får du ledelsesværktøjer til at opbygge optimisme, håb og modstandskraft. Gennem faget “Positiv psykologi i ledelse” lærer du at vurdere praksisnære problemstillinger, at flytte fokus og at skabe handlekraft og engagement.
Du vil efterfølgende som leder kunne skabe udvikling gennem flow, engagement og fokus på medarbejdernes styrker.

Positiv psykologi er videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion. I faget fokuserer du på, hvordan du som leder kan være med til at sørge for, at mennesker trives og præsterer optimalt.

Du får kendskab til, hvordan udvikling baseret på medarbejdernes styrker fremmer trivsel og engagement på arbejdspladsen. F.eks. lærer du at anvende ledelsesværktøjer, som opbygger “psykologisk kapital” som optimisme, håb, selvtillid og modstandskraft.

Faget giver dig indblik i det personlige, reflekterede og autentiske lederskab med anvendelsen af positiv psykologi, så det giver mening.

Du bliver klogere på hvordan ledelse, der fokuserer på og fremelsker egne, medarbejdernes og organisationens styrker, er med til at skabe resultater på både den økonomiske og den menneskelige bundlinje.

Ledelse i praksis

Ledelse i praksis er for dig, der gerne vil være en dygtigere leder. Fagmodulet sætter fart i din faglige og personlige lederudvikling og giver dig redskaberne til at styrke din personlige lederstil.

Med Ledelse i praksis får du en god basisviden om praktisk og strategisk ledelse samt redskaberne til at finde den ledelsesstil, der passer dig og dine forskellige medarbejdere

– Hvordan leder du forskellige medarbejdertyper?
– Hvilken ledelsesstil passer bedst?
– Hvordan styrker du kommunikationen, sikrer motivationen – og styrer uden om konflikter?.

Uanset om lederrollen er ny, eller du allerede har års erfaring, er spørgsmålene mange. Ledelse i praksis giver dig den grundlæggende viden om god ledelse uanset om du er projektleder, teamleder, mellemleder eller virksomhedsleder

Når du uddanner dig i praktisk ledelse, bliver du i stand til at analysere og vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet og anvendelighed i konkrete ledelsessituationer. Du får overblik forventningerne til din ledelsespraksis hos medarbejdere og ledelse.

Fagmodulet giver indblik i de psykologiske aspekter af lederskab. Du bliver klogere på kommunikationens betydning i strategisk ledelse og bliver rustet med konkrete værktøjer. Men praksisledelse handler også om motivation, læring og udvikling af medarbejderne. Uddannelsen giver dig derfor viden om pædagogiske og følelsesmæssige teorier og virkemidler.

Du kan bruge Ledelse i praksis som led i din videreuddannelse eller efteruddannelse. Du kan også tage fagmodulet som selvstændigt lederkursus. Ledelse i praksis er et obligatorisk fag på Akademiuddannelsen i ledelse

Forandringsledelse

Forandringsledelse handler om at kunne analysere og lede forandringsprocesser og udviklingsprocesser i organisationer, og du får moduller, teorier og værktøjer til at håndtere udfordringerne. Du får kendskab til centrale teorier og metoder til planlægning og gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser og lærer at vurdere praksisnære problemstillinger til ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser i forhold til egen organisation og vælge relevante løsningsmodeller.

Kommunikation er meget vigtig i forbindelse med planlægning og gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser, og du lærer at forholde dig bevidst og analyserende til kommunikationssituationen og dens betydning.

Du lærer at formidle praksisnære faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikke-specialister samt øvrige interessenter.

Du får kendskab til centrale teorier om og metoder til ledelse og styring af organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser og at vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet i konkrete forandringssituationer.

Du får også grundlæggende kendskab til projektarbejdsformen og relevante projektstyringsværktøjer til gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser.

Det strategiske Lederskab

Du bliver rustet til at lede på baggrund af en strategi, til at kompetenceudvikle strategisk og til at sparre med og coache andre. Du får en værktøjskasse med værktøjer til dine ledelsesopgaver. Nogle mennesker har et medfødt lederinstinkt og en god intuition, når det kommer til samarbejdet med andre. Men instinkt eller ej den gode leder kan ikke nøjes med at stole på sin mavefornemmelse. Der er brug for konkrete ledelsesværktøjer, hvis du skal nå dine og organisationens mål. Det mindsker risikoen for misforståelser og konflikter og får dagligdagen til at glide smidigt.

Heldigvis kan lederskab læres gennem en lederuddannelse. Med fagmodulet Det strategiske lederskab får du de værktøjer, du har brug for til at udfylde din rolle, og som gør dig mere sikker som leder.

Det strategiske lederskab består af lige dele strategisk indsigt, fornemmelse for medarbejderne i din virksomhed og personlig, ledelsesmæssig handlekraft. En kompetent og fremsynet leder tager del i virksomhedens strategiske lederskab på en professionel måde og udvikler konstant sin egen personlige lederadfærd. Lederskabet bygger på et solidt fundament af lederens etiske og strategisk refleksioner og personlige lyst, energi og evne til at sætte ledelsesmæssige processer i gang og følge dem til dørs.

På fagmodulet kommer du vidt omkring inden for ledelsesområdet og får viden om kompetenceudvikling med afsæt i virksomhedens mission, vision og strategi. Du lærer at analysere organisationens kultur og værdier og bruge resultatet i kompetenceudviklingen.

Du får også et grundigt indblik i ledelsesformer og -stile og lærer at sparre for at skabe de bedste betingelser for medarbejderes og gruppers personlige og faglige udvikling. Du bliver også klædt på til at tilrettelægge og gennemføre coachingforløb.

Derudover får du en indføring i det ledelsesmæssige arbejdsfelt ved at lære om strategiske ledelsesfilosofier, forandringsledelse, kvalitetsledelse, innovationsledelse, salgsledelse og offentlig/politiks ledelse.

Du kan bruge Det strategiske lederskab som led i din videreuddannelse eller efteruddannelse. Du kan også tage faget som selvstændigt lederkursus.

Teamledelse

Formålet med modulet er, at du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis udvikler dine kompetencer i at etablere, udvikle og lede teams.

På modulet Teamledelse vil du arbejde med metoder til at skabe mere produktive teams, bl.a. ved at fokusere på teamets udviklingsfaser, kultur, sprog, roller, udfordringer og din ledelse af det.

Du vil arbejde med at anlægge et organisatorisk perspektiv på teamledelse, således at dine kompetencer med teamledelse kommer din organisation til gode i et bredere perspektiv.
Indhold

Du lærer:
– at identificere de vigtigste kendetegn i forskellige faser af udviklingen fra gruppe til et team
– at skabe et velfungerende team
– om din rolle som leder af et team
– om teamets roller samt deres lære- og samarbejdsprocesser, så du kan skabe resultater med teamet
– at håndtere teamproblemer
– at identificere kulturelle barrierer, løse problemstillinger og derved etablere en god teamkultur
– reflektere over din egen praksis som teamleder, og at identificere dit eget behov for yderligere teamledelsesudvikling.

Lean-ledelse i praksis

Du får en forståelse for, hvad lean kan bruges til og hvordan. Og du bliver rustet til at lede processen, hvad enten du er ansat i en privat eller offentlig organisation. Siden Toyota i 1950’erne begyndte at arbejde med lean, har principperne vundet indpas i virksomheder over hele verden.

Principperne bag lean-tankegangen er med til at sikre trimning og optimering af både produktioner og processer, og det giver konkurrencemæssige fordele.

Med fagmodulet får du redskaberne til at lede ved hjælp af lean og bliver klogere på lean som værktøj og ledelsesfilosofi.

Lean-ledelse i praksis gør dig klogere på lean som værktøj og ledelsesfilosfi. Du lærer om teorier og metoder, der ruster dig til at optimere systematisk, fjerne spild og skabe flow. Du får også viden om en række lean-værktøjer, og hvordan de virker isoleret og i samspil.

Fagmodulet giver dig et grundigt indblik i gruppers udvikling og dynamik. Du får forståelse for belønninger, visualisering, mål- og resultatstyring og dynamikkerne i forskellige teams.

Denne lean-uddannelse klæder dig desuden på til at udvikle en trimmet møde- og beslutningsstruktur og til kommunikation i forbindelse med lean. Derudover får du redskaberne til at vurdere arbejdsmiljøet.

Du kan tage fagmodulet som et selvstændigt kursus i lean, som i sig selv er en kort efteruddannelse, eller modulet kan være en del af din samlede videreuddannelse.

Strategisk ledelse og økonomistyring

Få forståelse for sammenhængen mellem mål, strategier og økonomi

Med faget ‘Strategisk ledelse og økonomistyring‘ bliver du i stand til at vurdere sammenhængen mellem økonomistyring og strategisk ledelse og vælge relevante tiltag for at styrke økonomien.

Du beskæftiger dig med virksomhedens budgetforudsætninger på det strategiske, taktiske og operative niveau og lærer at udnytte varslingssystemer med relevante nøgletal (KPI’er). Du bliver i stand til at rådgive topledelsen i en virksomhed om nødvendige tiltag på grundlag af et ajourført forretningsgrundlag.

Indhold

Faget klæder dig på til at kunne forholde dig kritisk til budgetforudsætninger både til resultatbudgettet og likviditetsbudgettet. Du lærer at udføre konsekvensberegninger af afvigelserne på det operative, taktiske og strategiske niveau og prioriteringer mellem forskellige tiltag.

Du får:
– en forståelse for sammenhængene mellem strategisk ledelse og den løbende økonomistyring.
– omsat den opnåede teoretisk viden inden for strategisk ledelse og den løbende økonomistyring til praktisk viden og praktisk anvendelse.

Du vil således blive kvalificeret til konkret at tage del i virksomhedens løbende økonomistyring set i et strategisk perspektiv.

Læs mere om udbyderen på https://www.ucl.dk.

 

 

Udbydere - LEAD - Sammen skaber vi bedre ledelse og bedre organisationer - Lederuddannelser og lederkurser

LEAD

Next level ledelse

LEAD skaber bedre ledelse og bedre organisationer – sammen!

I LEAD rådgiver, udvikler og uddanner de fremtidens ledere og organisationskonsulenter.

I tæt samarbejde med deres kunder løfter LEAD konstant trivslen, produktiviteten og resultaterne til et niveau højere.
Uanset startpunkt. Uanset ambition.

Uddannelse og kurser

Med afsæt i forskningsbaseret viden og tæt kobling til praksis uddanner LEAD fremtidens ledere og konsulenter.

Giv dine kompetencer et løft – og skab mærkbare og målbare resultater. For dig selv. Og for din organisation

LEAD tager afsæt i forskningsbaserede metoder og tæt kobling til din konkrete hverdag for at sikre størst udbytte og vedvarende effekt.

Forandringsledelse og proceskonsultation

På dette intensive læringsforløb får du:
– Den bedste og nyeste viden inden for feltet
– Redskaberne til at lykkes med forandringer
– Værktøjer til at designe og facilitere udviklingsforløb
– Metoder til at udvikle ledere, medarbejdere og organisationer
– Opbygget stærke kompetencer inden for procesfacilitering.

Projektlederkursus

På dette korte forløb får du:
– En effektiv og let adgang til at styrke projektledelsesfagligheden
– Den grundlæggende projektleder-værktøjskasse
– Et omfattende metodeapparat og de mest essentielle greb
– Kompetencer til at sætte værktøjerne i spil på en ny måde
– Adgang til kompetent rådgivning og sparring

Implementering – lær at forankre din forandring

Skal du implementere en ny strategi, en proces, beslutning, eller et program?

På uddannelsen får du metoder og værktøjer til vellykket implementering og den mest aktuelle viden inden for feltet.

Evaluering og datadrevet ledelse

Bliv klædt på til selv, hurtigt og let, at lave evalueringer og indsamle data i din organisation. Lær også hvordan du løbende kan integrere dataen i forskellige beslutningsprocesser, så I opnår bedre resultater og højere trivsel.

Du får blandt andet:
– En redskabskasse med metoder og tilgange
– Viden om og kompetencerne til at gennemføre målinger
– Konkrete guidelines til at skabe en evalueringskultur

Certificering i effect-profilen

Effect-profilen er et praksisnært udviklingsværktøj, der hjælper ledergrupper til at blive mere effektive.

Lær at gennemføre en effect-profil og få et værdifuldt billede af, hvor gode resultater ledergruppen skaber, hvad der fungerer særligt godt, og hvor der ligger udviklingspotentialer.

Certificering i lederudviklingsværktøjet LVI

Lederes “versatilitetsindeks”

Lær at afdække og udvikle lederens evne til at mestre og balancere modsatrettede ledelsesstile.

Bliv klædt på til at styrke lederens rolleforståelse, adfærd og kompetencer til at arbejde effektivt i en hastigt foranderlig organisatorisk hverdag.

Kursus-uden-kursus

Kursus-uden-kursus (KUK) er et læringsforløb, der vil sikre, at du ikke kommer på endnu et langhåret kursus, hvor oversættelsen til din egen hverdag er svær og afhænger af den tid du kan skabe til dette efter selve kurset.

Læs mere om udbyderen på https://lead.eu/.

 

 

Udbydere - CfL - Effektiv lederudvikling og kompetenceudvikling - Lederuddannelser og lederkurser

CfL

Kompetenceudvikling i en klasse for sig – lederkurser og HR kurser.

Er du klar til at udvikle dine kompetencer inden for ledelse?

Hos CfL gør vi gode ledere bedre. Uanset om du vælger et kort lederkursus, et længerevarende lederudviklingsprogram eller et HR-forløb garanterer vi et højt fagligt niveau og relevant indhold, som styrker dig både ledelsesmæssigt og personligt.

CfLs lederkurser er kendt for at have et meget højt fagligt indhold. Vi sætter en ære i, at alle vores undervisere og rådgivere er erfarne og kompetente – både indenfor deres fagområde og i at kunne formidle det i undervisningen. Dét skaber en høj grad af deltageraktivitet og giver dig optimalt udbytte af din deltagelse på lederkurset.

Vores lederkurser tager udgangspunkt i din nuværende situation

Som deltager har du altid fokus på din egen situation, forretning og strategi. Derfor tager mange af vores kurser udgangspunkt i de faglige og strategiske omstændigheder, du står overfor i det daglige. På den måde kan de redskaber, viden og kompetencer, du tilegner dig på CfLs lederkurser og ledelsesprogrammer, hurtigt komme hjem og arbejde i organisationen.

Uanset om du er nyudnævnt leder, meget erfaren indenfor ledelse, topleder eller leder uden formelt personaleansvar kan CfL hjælpe dig med at styrke din organisation og din karriere ved at videreudvikle dine kompetencer. Vi bygger ovenpå det, du allerede har, styrker dit fundament på dit nuværende ledelsesniveau og gør dig klar til dit næste karriereskridt eller til virksomhedens næste udfordring.

Vi har en lang række lederkurser, lederudviklingsprogrammer og HR-kurser. Samtidig tilbyder vi specialkurser inden for blandt andet agil projektledelse og SCRUM-masterforløb, personlig udvikling, rekrutterings- og ledelsesredskaber, samt HR-jura.

CfL udbyder mange lederkurser, som alle er fint opdelt i forskellige ledelsesniveauer:
– Bestyrelse
– Topledere
– Erfarne ledere
– Ledere med nogen erfaring
– Ledere uden personaleansvar
– Nye ledere.

Vi vil her fokusere på udvalgte lederkurser fra de 4 nederste ledelsesniveauer.

Erfarne ledere

Strategisk Lederskab – lederudvikling for erfarne ledere
Lederudvikling til den erfarne og ambitiøse leder

Et helhedsorienteret udviklingsforløb til den erfarne leder, der gerne vil videreudvikle sine strategiske, forretningsmæssige og personlige lederkompetencer.

Med Strategisk Lederskab får du bl.a:
– Øget indsigt i din egen lederprofil og udviklingspotentialet
– Mulighed for at arbejde med dine egne strategiske udfordringer
– Opdateret din værktøjskasse med ledelsesværktøjer
– En unik kobling mellem teori og praksis
– Et værdifuldt netværk med ligesindede.

Et intensivt forløb over et halvt år.
Kernen i Strategisk Lederskab er 3 moduler på hver 4 dage. Men derudover får du også en masse mellem modulerne. Et gennemgående fokus er dit eget strategiske udviklingsprojekt, så du hele tiden kobler teori med praksis. Alt dette kan du læse mere om i CfL’s intropakke.

Intro
– 360 graders analyse
– Introduktionsdag
– 2 individuelle samtaler

Modul 1 (4 dage)
– Intro til strategi og forretningsudvikling
– Din rolle i forhold til strategiudvikling
– Fokus på dit eget strategiske udviklingsprojekt

Modul 2 (4 dage)
– Strategiudvikling
– Innovation
– Arbejde med dit eget strategiske udviklingsprojekt

Modul 3 (4 dage)
– Ledelse af forandringer
– Arbejde med dit eget strategiske udviklingsprojekt
– Decision Dynamic Decision Styles

Mellem modulerne: Dit arbejde med dine konkrete strategiske udfordringer fra hverdagen, 360 graders kvalitativ analyse af dig som strategisk leder samt samtaler med erhvervspsykolog og rådgiver i strategisk ledelse.

Ledere med nogen erfaring

Dit personlige lederskab – fordi din personlighed er dit vigtigste ledelsesredskab

Tænk på den bedste leder, du nogensinde har mødt. Hvad var det, der adskilte hans eller hendes lederskab fra middelmådigt management?

Det var næppe hans CV eller stjernerne på skulderen, der gjorde ham til din rollemodel ‒ men nok nærmere hans lederskab – hans evne til at bruge sig selv til at få det bedste frem i andre for at nå de bedste resultater.

Dit udbytte af udviklingsforløbet – Dit personlige lederskab

Når du har færdiggjort udviklingsforløbet Dit personlige lederskab, går du hjem og gør følgende anderledes: Du stopper op og vælger den mest effektive tilgang ud fra opgaven, personen og relationen – i stedet for at handle, som du plejer.

Du bliver således i stand til mere skarpt at definere din kerneopgave som leder samt afkode personers og gruppers sociale dynamikker og din egen rolle heri.

Indhold:
– Individuel profil af din relationelle adfærd og sociale behov
– Afklaring af dine værdier og dit drive for at være leder
– Indsigt i din interpersonelle stil som leder
– Troværdig kommunikation
– Træning i at give og modtage feedback
– Motivation af medarbejdere
– Indsigt i gruppeudvikling og samarbejdsdynamikker
– Individuel coaching
– Individuel udviklingsplan.

Hvordan foregår det?
Dit personlige lederskab er et fire dages intensivt forløb fordelt på to moduler (2+2 dage). Ved hjælp af forskellige læringsprincipper, træning og øvelser i grupper, refleksion, coaching, hjemmeopgaver og opfølgning bliver du mere bevidst om dit personlige lederskab.

Ledere uden personaleansvar

Prolog – Et udviklingsprogram over 6 dage

Prolog er et inspirerende udviklingsforløb for dig, som er leder uden at have det formelle personaleansvar, og hvor dit ledelsesansvar ligger i de projekter, processer og opgaver, du udfører.

Få trumf på hånden med Prolog

Prolog er et udviklingsforløb for projektledere, eksperter, fagchefer, funktionschefer, stabsledere, HR-chefer mv., og fælles for jer er, at I skal lede et team, en arbejdsgruppe, en proces eller et projekt, men I har ikke det reelle personaleansvar.

Uden det formelle personaleansvar har man ikke nogen trumf på hånden. Man har ansvaret for, at opgaven bliver løst, at varen bliver leveret, men man har ikke hånd- og halsret over de medarbejdere, der er nødvendige for, at det kan ske. Det er en speciel situation.

Prolog er et udviklingsprogram, der arbejder med leder¬rollen. Programmet henvender sig specielt til erfarne medarbejdere og ledere, der ikke har eget personale, men som reelt har en opgavemæssig lederrolle. Rollen kræver, at andre i organisationen (kollegaer, chefer, specialister osv.) leverer et bidrag til dine opgaver og projekter, for at du kan komme i mål.

Udbytte

Dit udbytte ved deltagelse på Prolog er følgende:
– Træning i og viden om værktøjer som hjælper dig til at skabe resultater og blive en succesfuld leder uden formelt personaleansvar.
– Bevidsthed om din rolle og om den adfærd, der skaber en god uformel leder.
– Konkrete erfaringer, der giver dig et bedre og hurtigere beslutningsgrundlag, øget effektivitet, større gennemslagskraft og bedre samarbejder.
– Mange af værktøjerne er ledelsesuniverselle og kan i høj grad også gavne dig, hvis du en dag bliver formel leder med personaleansvar.

Som uformel leder skal du være opmærksom på, at du ikke kun skal lede ressourcer i dit team. Du skal også lede opad og på tværs i organisationen, når der skal forhandles om eksempelvis ressourcer og prioriteringer.

Prolog hjælper dig til at blive mere effektiv, kommunikere på en klar, tydelig og motiverende måde i din hverdag og øge din personlige gennemslagskraft og det gode samarbejde. Du bliver bevidst om din egen rolle og adfærd og bliver styrket i at kunne træffe bedre og hurtigere beslutninger.

Du bliver introduceret for og trænet i værktøjer og metoder, som understøtter de fire kernekompetencer værdier, effektivitet, formidling og samarbejde.

Programmet

Prolog består af 6 dage, som er bygget op over 3 moduler (2+2+2 dage), og hvor opbygningen sikrer, at du kan afprøve og arbejde med de lærte værktøjer og metoder i din hverdag og dele dine erfaringer på de næste moduler.

Nye ledere

Den nye leder – kom godt fra start med din nye lederrolle

Få en kompetenceindsprøjtning. Lederudviklingsprogrammet Den nye leder er en investering i dig, der ønsker at blive forberedt og udviklet i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, du møder i hverdagen.

Programmet skaber et unikt fundament for dig, der er relativ ny leder, eller ikke tidligere har taget en lederuddannelse. Du får et solidt udgangspunkt til at udvikle dig selv, dine medarbejdere og dine resultater.

Dit udbytte af programmet Den nye leder

Du får tilført de kompetencer, der er afgørende for din succes i lederrollen. Du bliver skarpere på dine personlige mål, dine udfordringer og talenter som leder. Du får et sikkert og solidt fundament at stå på her og nu – samtidig med at du bliver bevidst om dine udviklingsmuligheder og ønsker til din fremtidige karriere.

Inden for rammen af dine ledelsesmæssige udfordringer træner du i at arbejde med værktøjer som coaching, situationsbestemt ledelse, kommunikation, vanskelige samtaler, teamledelse, konflikthåndtering og forandringsledelse.

Indhold på programmet

Modul 1: Lederrollen
– Forstå dine egne styrker og udfordringer
– Tilbagemelding på personlighedstest
– Feedback som udviklingsværktøj
– De juridiske rammer for lederrollen

Modul 2: Dig som leder
– Ledelsesbalancen
– Kommunikation som ledelsesværktøj
– Lederen som coach
– Situationsbestemt ledelse
– Motivation og karrieremotiver
– Personlig udviklingsplan

Modul 3: Ledelse af teams
– Teamudvikling – teamets udviklingsfaser
– Feedback – om at give og modtage feedback
– Praktisk outdoor træning af ledelsesværktøjer
– Konflikthåndtering
– Personlig udviklingsplan

Modul 4: Mål og retning
– Forretningsforståelse
– Forandringsledelse
– Assertiv kommunikation
– Den svære samtale
– Skærpelse af dine personlige udviklingspunkter via coaching.

Hvordan forløber lederudviklingsprogrammet Den nye leder?

Den nye leder er et modulopbygget lederudviklingsforløb, hvorfor du arbejder med dine nye færdigheder mellem modulerne. Der vil være hjemmeopgaver, og de værktøjer, vi tager i brug, vil med det samme kunne relateres til din hverdag. Vi veksler mellem oplæg, praktiske øvelser, erfaringsudveksling og tid til refleksion. Sammen med de andre deltagere kommer du på en udviklingsrejse, som udfordrer dig som leder og giver dig et fantastisk læringsrum og netværk med andre ledere på samme niveau.

Læs mere om udbyderen på https://www.cfl.dk.

 

 

Udbydere - TACK - Lederkurser - Bliv en bedre leder - Lederuddannelse og lederkursus

TACK

Ledelseskurser & -uddannelser

Kurser og uddannelser i ledelse og management
God ledelse er baseret på dine personlige egenskaber, din forståelse af medarbejdernes situation, din evne til at motivere og til at opstille klare mål. Som leder er det en kunst at forvalte menneskelige ressourcer og inspirere sine medarbejdere til at yde en optimal indsats.

Du har som leder forskellige udfordringer, men mange af de problemstillinger, du møder, udspringer af de samme årsager. Gennem TACKs kurser og uddannelsesforløb inden for ledelse & management kan du få konkrete værktøjer og viden, som du kan anvende med det samme. Ledelse er ”at skabe resultater gennem – og sammen med – andre”. Du vil som deltager opleve, at vores ledelseskurser og uddannelser er udviklet, så de er relevante for alle, uanset branche, fordi de fokuserer på ledelse som selvstændig disciplin.

Alle ledelseskurser, uanset om der er tale om salgsledelse eller ledelse/management i almindelighed, vil derfor have til formål at støtte lederen i at kunne forbedre både egen og medarbejdernes indsats og resultater.

Åbne kurser & uddannelsesforløb

Field Sales Management

– Sælgerchefen
Der stilles konstant stigende krav til dagens salgsledelse, som hele tiden vurderes og bedømmes ud fra virksomhedens resultater og kunderelationer. I arbejdet som Salgschef eller såkaldt Field Sales Manager skal man forstå og motivere sine sælgere, og man skal samtidig deltage i salget og agere i organisationen, så funktionen for alvor ses som et aktiv for virksomheden. Det kræver en ihærdig, struktureret og analytisk arbejdsindsats at træffe de rigtige beslutninger og samtidig forstå at stimulere og motivere salgsteamet bag. Når salgslederen får de rette redskaber til at gøre det rigtigt, er det at være chef for sælgere et af organisationens mest spændende job og samtidig et af de lederjob, hvor man som god leder kan gøre størst forskel.

Profitable Sales Management

– Salgsledelse
Jobbet som salgsleder indeholder mange muligheder og er blandt de vigtigste og mest udfordrende positioner i organisationen. Det er vigtigt, at salgslederen skaffer den viden, og de redskaber der skal til for at træffe de rigtige beslutninger. Det er afgørende at holde fokus på at optimere fundamentet for sælgeres performance og sikre dem optimale rammer, redskaber og færdigheder – både som individualister og som team. Med Profitable Sales Management vil den daglige salgsledelse blive i stand til at skabe et kompetent og motiveret team med klare, fælles målsætninger, så organisationens samlede resultater vil opleve et markant løft.

Den nye leder

Uddannelsesforløb
At begynde som ny leder er et krævende job. Kommer den nye leder fra et andet job i virksomheden, skal han nu pludselig lære at skabe resultater igennem andre. Det kræver selvtillid, overblik og målrettethed, men i høj grad også evnen til at se medarbejdernes styrker og udviklingspotentiale. Dette uddannelsesforløb er skræddersyet til den nye leder – både ham/hende, der kommer ude fra, men også ham/hende der er løftet frem internt i organisationen. Forløbet er skabt til den nye leder, der med det samme ønsker at skabe tillid og gennemslagskraft, og som med de rette værktøjer ønsker at bygge et optimalt fundament for at komme i gang som ny, effektiv leder. Ud over at lære at motivere sine medarbejdere igennem daglig ledelse, og den gode og udviklende personalesamtale, har forløbet også fokus på, at lederen målrettet styrker sin egen selvindsigt og personlige power. Det skal ske på en sådan måde, at lederen bevarer sin egen motivation, samtidig med, at han/hun booster sine medarbejderes passion for arbejdet.

TACK er ikke færdigbehandlet…kom snart igen og læs mere om TACK!

Læs mere om udbyderen på https://tack.dk/.

 

 

Følgende udbydere af lederuddannelser og lederkurser er endnu ikke “behandlet”:
Aarhus BSS
cphbusiness
Aarhus Business College
Erhvervsakademi MidtVest
Herningsholm Erhvervsskole
VBC Kursuscentret
Uddannelsescenter Holstebro
Tietgen
EUC Nord
Roskilde Handelsskole
COK
EUC Nordvest
DI – Dansk Industri
Kompetence360
Montus Business Academy ApS

Liste med udbydere af lederuddannelser og lederkurser

Skulle der mangle en udbyder på listen, da kontakt os venligst – såvel hvis der skulle være elementer i ovenstående indhold, som trænger til en ajourføring.

Læs også gerne artiklen omkring “Lederuddannelse – Stor konkurrence på markedet“.

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du være med i debatten?
Skriv gerne en kommentar!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.