Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, glæder sig over, at flere års arbejde nu bærer frugt i form at en grunduddannelse på diplomniveau til fremtidens skoleledere.

”Den nye skolelederuddannelse henvender sig til fremtidens ledere, og der er lagt vægt på personligt lederskab, men også jura og økonomi, som har været helt fraværende på uddannelsen de seneste 10-12 år”, siger formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, der selv har haft mere end en finger med i spillet i det årelange arbejde med den nye moduluddannelse.

Skoleledelse er en kompleks opgave. Skoleledere har et stort ansvar. Og jobbet er ikke sammenligneligt med andre lederopgaver i det offentlige.

Sådan det lyder det fra formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal. Og netop derfor har han længe kæmpet for at oprettet en lederuddannelse målrettet til skoleledere. Sammen med repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Uddannelsesforskningsministeriet og KL har Claus Hjortdal arbejdet for at finde frem til en lederuddannelse, der kan gøre kvalificere skoleledernes arbejde med at løse folkeskolens udfordringer. Nu er det lykkes.

Efter sommerferien kan skoleledere begynde på grundmodulerne til en ny diplomuddannelse i ledelse. Til foråret 2019 begynder så de første ledere på de moduler af uddannelsen, som henvender sig specifikt til skoleledere.

“Det nye og noget af det vigtigste er, at alle fagene på modulerne tager afsæt i praksis frem for at være meget teoretiske. Så de opgaver og afrapporteringer, der skal være på uddannelsen, skal tage afsæt i det den enkelte skoleleder skal ud og lede. Hidtil har uddannelsen været båret af teori”, siger Claus Hjortdal og tilføjer: “Man skal altså praktisere det, man har lært, og det skulle gerne give en refleksion hos den enkelte og rent praktisk en forandring i den måde, man agerer på som leder”.

En af de ting i jobbet som skoleleder, der er anderledes end andre lederjob i kommunerne, er at arbejdet med elever, lærere og forældre er båret af tillid og konsensus.

“Skolelederne skal lede det, man bliver enige om i fællesskab”, siger Claus Hjortdal.

Han understreger at der ikke findes facitlister i at undervise.

“Du må tage udgangspunkt i eleverne, materialerne og lærerne og forældrene, og hvad der ellers sker undervejs. Der skal man kunne lede og samtidig angive en retning”, siger skoleledernes formand.

Skolelederuddannelsens top 5

I alt er der følgende fem kompetencefelter i forslaget til den nye skolelederuddannelse:
1. Organisation, forandring og personlige ledelseskompetencer.
2. Faglig ledelse – eller pædagogisk ledelse. Forskningen viser, at god faglig ledelse gør en forskel.
3. Overblik og viden om metoder til elevers læring og trivsel.
4. Anvendelse af ledelsesrummet -som er blevet større bla. efter de nye arbejdstidsregler.
5. Ledelsesmæssige forvaltningskompetencer – mange skoleledere er ikke klædt godt på i forhold til forvaltning, jura og økonomi.

Det personlige lederskab

Claus Hjortdal fremhæver, at skolelederne reelt leder en slags fremskudt forvaltningsenhed, de har relativt vide beføjelser og kan i forhold til en enkelt elev træffe afgørelser, der ikke kan ankes til den kommunale forvaltning.

Claus Hjortdal mener, at især udvidelsen og styrkelsen af de personlige ledelseskompetencer i den nye uddannelse bliver et stor plus.

Sidste år udgav parterne omkring skolelederuddannelsen sammen en rapport om grunduddannelse af skoleledere. Her blev peget på en række ting, som skoleledere skal kunne.

“Forandringsledelse er et af de vigtige områder, som skolelederne skal være dygtige til”, siger Claus Hjortdal, men udvalget peger også på visionsudvikling, kommunikation og evnen til at udøve motiverende og engagerende personaleledelse.

Få eksterne skoleledere

Der findes kun få skoleledere i Danmark, som ikke har en lærerbaggrund. Claus Hjortdal mener, at skoleledere også fremover primært vil være læreruddannet eller have en anden pædagogisk uddannelse.

“At være skoleleder kræver, at du…

Læs hele artiklen om “Ny lederuddannelse er rettet mod praksis i folkeskolen” her: https://www.folkeskolen.dk/636183/ny-lederuddannelse-er-rettet-mod-praksis-i-folkeskolen

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du være med i debatten?
Skriv gerne en kommentar!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *